Author Topic: 4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR  (Read 6179 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR
« on: May 15, 2009, 04:40:49 PM »

Arkadaþlar son zamanlarda artan göz rahatsýzlýðýmdan dolayý Web tasarým iþlerine gözüm iyileþinceye kadar ara vermek zorundayým.
 Yýllardýr bizi tanýyan arkadaþlarýmýz bilirler ki biz 4images i çok sevdik ama rahatsýzlýðýmdan pek ilgilenemiyorum artýk.
Baþta hasan ve murat kardeþlerime teþekkür ederim tüm destekleri için.
4images sitesindeki moderatorlüðümü de devredeceðim ilerleyen günlerde.  SÝteyi alacak kiþi eðer 4images'den iyi anlayan biri ise 4homepages.de 'ki moderatörlüðümü de o kiþiye devredilmesini talep edebilirim.
 Sitemizin giriþ sayfasý joomla yazýlýmý ile hazýrlanmýþtýr. Bir çok modüller ve bileþenler eklenmiþtir.ancak belirttiðim gibi rahatsýzlýðýmdan dolayý ilgilenemedim.

Vel hasýl  4images Türkiye sitemiz satýlýk olup yanýnda nuvanda.net i de hediye olarak verilecektir.
Siteyi talep eden arkadaþlar özel mesaj ile irtibata geçebilirler.
[/color]
TIKLA: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=376.0

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: 4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR
« Reply #1 on: May 15, 2009, 06:38:36 PM »
Bazý kansýzlarýn yazdýðý çirkef yazýlar adminler tarafýndan silinmektedir. Sýkýntýsý olan adminlere söylesin. Bizim destur edindiðimiz sözlerden biri :
 
Utanmadýkdan sonra dilediðini yap'týr :wink: 

irtibat özel mesajlarla gerçekleþtiriliyor. bu konu  sadece duyuru amaçlýdýr.