Author Topic: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )  (Read 27729 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
[MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« on: September 02, 2008, 12:33:41 PM »

Yaklaþýk 4 saattir bu mod ve yazýyý yazmaya ugraþýyorum.
Bi teþekkürü hak etmiþimdir umarým.
Nedir bu Seo?
Ýngilizce açýlýmý �Search engine optimization� olan seo�nun Türkçe karþýlýðý �Arama motorlarý optimizasyonu� dur. Seo�ya bu kadar önem verilmesinin temel nedeni ise basit; internet sitelerine giriþ yapan ziyaretçilerin %94�ü arama motorlarýndan giriþ yapmaktadýr. Bu %94 �ünün %68�ini ise Google ziyaretçileri oluþturuyor. Artýk internet kullanýcýlarý herhangi bir doküman,malzeme vs. ararken ilk yaptýklarý iþ arama motorlarýna girmek oluyor.Bu yüzden Seo Danýþmaný da kaçýnýlmaz oluyor.Seo�nun amacý nedir?
Ýnternet sektörü ayrý bir endüstri oluþturmuþ bulunuyor. 1990�larda baþlayan bu sektör, 2000�den sonra durdurulamaz bir hýzla geliþmeye baþladý.Bunun sonucunda þirketler de satýþlarýný arttýrmak için internet sektörünün iyi bir pazar olduðunun farkýndalar. Satýþ yapmak istediði kelimelerde arama motorlarýnda üst sýralarda yer almalarý sonucu günlük ziyaretçi oranlarýnda ki artýþlar satýþlara yansýmaktadýr.

Bu kýsacýk bilgiden sonra MOD'umuza geçelim.
Öncelikle sunucunuzun windows olmaMAsý yada gerekli eklentilerinin kurulu olmasý gerekmektedir.Bunu host firmanýzdan ögrenebilir,zaten satýn alýrken ihtiyaçlarýnýz dogrultusunda host alabilirsiniz.

2 Dosya ile iþlem yapýyoruz.

öncelikle
includes/session.php
eðer bu dosyada daha önceki eklediginiz modlarda bir degiþiklik yapmadýysanýz ekteki dosyayý indirip includes dizinine atmanýz ve eksiyle degiþtirmeniz yetecektir.
indirdiginiz dosyadan cýkan
.htaccess dosyasýný ise ana dizine atmanýz gerekmektedir.
Unutmayýn sadece linux sunucularda ve eklentileri kurulmuþ windows sunucularda çalýþýr.
tek yapmamýz gereken bu kadar.

Düzeltilen Hatalar:

þ,ý,ç,ö,ð,ü türkçe karakterli kategorilerin optimizasyonu,
Hýzlý atlama geçiþ yapmada cat.html sunucu bulunamýyor hatasý giderildi.
kategori.htm e yönlendirildi.
categories.php yerine /kategori
details.php yerine /resim
postcards.php yerine /e-kart
lightbox.php yerine /favoriler
search.php yerine /arama kullanýlmýþtýr
.


örnek olarak:

http://resimli.net/categories.php?cat_id=2 olan link deneme adlý kategori
yeni þekliyle
http://resimli.net/kategori-deneme-2.htm
þekline dönüþmüþtür.

http://resimli.net/lightbox.php þeklinde olan lightbox
yeni þekliyle
http://resim.net/favoriler.htm olmuþtur.

http://resimli.net/search.php e
http://resimli.net/arama.htm

http://resimli.net/postcards.php?image_id=1 olan ekart gönderme linki
http://resimli.net/e-kart.img1.htm þekline

http://resimli.net/details.php?image_id=1 þeklinde olan resim ayrýntýlarý
http://resimli.net/resim-turkiye-3-seo-test-resimi-1.htm
details.php yerine resim
ardýndan kategori ve kategori numarasý ( data klasorunun içindekiyle ayný )
ve resim ismi þeklinde dönüþmüþtür.

Offline efedream

 • Pre-Newbie
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #1 on: October 05, 2008, 01:16:58 AM »
kardes eline sağlık fakat bendemi sorun oldu bilmiyorum, bir bakarsan.
 favoriler kısmına resim ekleme veçıkarmada birsey yok fakat fovoriler bolümündeki resimleri izlemeye, yanıi  acmaya calıstığımda sayfa bulunamadı hatası verior.
yapmış olduğun Htaccess dosyasına baktım ama sen daha iyi bilirsin die buraya yazdım.
 hem aynı konuuda bilgilenmek isteyen arkadaslar da olabilir, simdiden tesekkürler...

Offline efedream

 • Pre-Newbie
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #2 on: October 06, 2008, 11:07:27 PM »
bu konuda yardımı dokunacak arkadas varmı ?

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #3 on: October 06, 2008, 11:21:31 PM »
bakýyorum þimdi dostum.

çözemedim.þimdi uyumam gerek yarýn ayrýntýlý bakacagým

Offline boss24

 • Newbie
 • *
 • Posts: 49
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #4 on: October 18, 2008, 02:44:54 AM »
paylaşım için tesekkurler vbulletin seosundan cok çekmiştim bunuda zor sandım basitmiş :)

Offline lnxtr

 • Pre-Newbie
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #5 on: March 14, 2009, 11:38:53 PM »
türkçe karekterlerde problem veriyor

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #6 on: March 15, 2009, 01:29:27 AM »
nasýl bi sorun bakýn burda belirtildiði gibi mi : http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=22.msg871#msg871

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #7 on: March 15, 2009, 01:35:12 AM »
session.php de
bul
Quote
$row['cat_name'] = strtr($row['cat_name'], "éèêàëâúóíáABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZsSiIÝIÇçöÖGgüÜýþÞðÐ","eeeaeauoiaabcdefghijklmnopqrstuvwxyzssiiiiccoogguuissgg");
ile deðiþtir...
Code: [Select]
$row['cat_name'] = strtr($row['cat_name'], "éèêàëâúóíáABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZsSiIÝIÇçGgýþÞðÐ","eeeaeauoiaabcdefghijklmnopqrstuvwxyzssiiiiccggissgg");
   $row['cat_name'] = strtr($row['cat_name'],Array("ä"=>"e","ö"=>"o","ü"=>"u", "Ä"=>"a","Ö"=>"O","Ü"=>"u"));

alttaki kodu bul ve
Code: [Select]
$row['image_name'] = strtr($row['image_name'], "éèêàëâúóíáABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZsSiIÝIÇçöÖGgüÜýþÞðÐ","eeeaeauoiaabcdefghijklmnopqrstuvwxyzssiiiiccoogguuissgg");
alttakilerle deðiþtr.
Quote
  $row['image_name'] = strtr($row['image_name'], "éèêàëâúóíáABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZsSiIÝIÇçGgýþÞðÐ","eeeaeauoiaabcdefghijklmnopqrstuvwxyzssiiiiccggissgg");
      $row['image_name'] = strtr($row['image_name'],Array("ä"=>"a","ö"=>"o","ü"=>"u", "Ä"=>"a","Ö"=>"o","Ü"=>"u"));

Konu linkide budur.
Offline sanko86

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
  • Elemegim
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #8 on: March 26, 2009, 03:55:38 PM »
Güzel çalýþma tebrikler.
Web site:http://www.anlatiyoruz.com
Hayat zorluklarla doludur.Ama en zoru insanýn insana düþmanlýðýdýr.

Offline deveagle

 • Pre-Newbie
 • Posts: 1
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #9 on: April 24, 2009, 09:00:04 PM »
arkadaşlar seoyu yaptım ama kategori isimleri türkçe olmadı nasıl düzeltebilirim ?

sitenin ismi : www.besiktasresimleri.com kontrol edebilirseniz sevinirim

Offline crimmer

 • Pre-Newbie
 • Posts: 4
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #10 on: July 04, 2009, 02:14:22 AM »
Verilen düzeltmedeki Türkçe karakterlerde eksiklik var. Şu dosyayı kullanırsanız sorun yaşamazsınız.

Offline b244

 • Newbie
 • *
 • Posts: 24
  • View Profile
Re: [MOD] SEO MOD ( TÜRKÇE VE TÜRKÇE KARAKTERLERE UYGUN )
« Reply #11 on: February 14, 2012, 02:38:46 PM »
Bu mod  1.7.10 ile uyumlu deðil ekart ve login problemi çýkýyor. Mod 1.7.10 nasýl uyarlýyacaðýz bilen biri varmý

 

Post your comments here