Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 32
61
Turkish / Türkçe / Re: istediðim boyutta foto ekleyemiyorum
« on: January 03, 2009, 10:01:04 AM »
.htaccess  dosyasýna da bu kodlarý eklersenýz yýne olur inþ

62
Turkish / Türkçe / Re: istediðim boyutta foto ekleyemiyorum
« on: January 02, 2009, 11:18:53 PM »
Code: [Select]
php_flag file_uploads on
php_value post_max_size "8M"
php_value upload_max_filesize "2M"
php_value max_input_time "60"
  public_html falan olan klasörlerin olduðu kýsmda php.ini diye dosyada bu kodlar var mb deðerlerini arttýr ýstedýðýn boyutta ekleyebýlýrsýn.

63
Turkish / Türkçe / Re: Sað Tuþ Sorunu
« on: January 01, 2009, 10:38:08 PM »
anasayfa da resim sayýsýný arttýr bence

64
Turkish / Türkçe / Re: Sað Tuþ Sorunu
« on: January 01, 2009, 10:13:35 PM »
rica ederim sevindim  halletmene  :wink:

65
Turkish / Türkçe / Re: Sað Tuþ Sorunu
« on: January 01, 2009, 09:07:52 PM »
http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=11.0 burdaki konuyu bir inceleyin dilerim olur inþallah. olmazsa baþka bir çözüme bakarýz. yaptýðýnýz bir moddan dolayý oluþmuþtur.

66
Turkish / Türkçe / Re: Siteyi Ziyaretçilere Kapama.
« on: December 31, 2008, 11:19:01 PM »

67
Turkish / Türkçe / Re: Anasayfadaki Resimi Standart Gösterme
« on: December 31, 2008, 10:59:01 PM »
arkadaslar merhaba: ben 4images i ilk defa kurdum ve pek fazla býlgým yok. sormak ýstedýgým sey þu. ben images eklediðimde hem anasayfada yený eklenen oldugu ýcýn hemde random ýmages te rastgele cýktýgý ýcýn  anasayfa duzený bozuluyor. forumu arastýrdým bu kodu ýle ýlgýlý býr ýký baslýk var fakat yazýlanlarý uygulamama ragmen olmuyo ork: ana ayarlardan resim boyutlandýrmadan tutun da otomotýk boyutlandýrmaya kadar denedým. aslýnda ben ana sayfadaký yený resýmý %100 boyutla degýlde beným belýrttýgým boyutta gostersýn ýstýyorum. rastgele resým de de olay ayný bunun ýcýn býr kod veya eklentý varmýdýr.? saygýlar
Ana sayfadaki ön izlemede resimlerin boyutlarý için þöyle bir yol izleyin :
 Öncelikle forumumuza hoþ geldiniz.elimizden geldiðince size yardýmcý oluruz inþallah... Otomatik ufaltma ya basýnca yükleyipte anasayfada önizlemesini göstermek isteðiniz resimlerde  Check thumbnails basýnca orda Thumbnail size in pixel 100 yazar siz buna göre belirleyebilirsiniz boyutunu...  Rastgele resimde ise boyutlarý ayarlayabileceðiniz ve isteðiniz kategoriden rastgele resim yapabileceðiniz konu için buyrun: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=158.0

68
Turkish / Türkçe / Re: Siteyi Ziyaretçilere Kapama.
« on: December 30, 2008, 12:18:50 PM »
tmm arkadaþlar inþallah anlatacaðým bugün okudum konuyu iyice. bugüne kadar denemeden yayýnlamak istemiyordum ama bugun eðer iþim çýkarsa yarýn ilk iþim olarak  açýklarým inþallah.

69
Turkish / Türkçe / Re: Etiket Bulutu
« on: December 25, 2008, 09:54:11 AM »
ETiket bulutu deyince bu modu zannetttim. Diðer kastteðini hala anlamýþ deðilim  :lol:

70
Turkish / Türkçe / Re: Sað Tuþ Sorunu
« on: December 24, 2008, 11:56:55 PM »
admin bölümüne sizden baþkasý girmiyoki ne gerek var ?

71
Turkish / Türkçe / Re: Etiket Bulutu
« on: December 24, 2008, 11:28:14 PM »
http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=19157.0 burda kendisine bir sorun .Bugune oyle bir hata alan olmadý bu moddan. o hata gosteren 380. kodu buraya veya verdýðým lýnkte yapan kýþýye gosterýrsen yardýmcý olur.

72
Turkish / Türkçe / Re: Chmod
« on: December 24, 2008, 11:34:17 AM »
data ve altýndaki  klasörleri chmod777 kalsýn diðerlerine dokunmayýn. Bir daha resim yüklemeyecðiz deseniz bile data ve altýndaki klasörler  chmod 777 kalsýn  diðerlerine bakarsan zaten klasörler chmod 755 diðer dosyalarda chmod 644 tür.

73
Turkish / Türkçe / Re: Link uzantýlarý
« on: December 24, 2008, 11:32:09 AM »
Sevgili Dilnüvaz bu forumda bir yerde sizin þu yazýnýza denk geldim '' az once yazdýklarýndan dolayý þaþýrmýþtým.kaç dakýkadýr kodlarý ýncelýyorum Alla alla diyorum nasýl bu kodlar olmaz diye. Sevindim olmasýna... bende deðiþtirebilirim ama googleda çok lýnkým indexli belký yenileme yaparsam yapacaðým. Çok faydalý bir seo... '' kastedilen seo da 2. þekil olaný, orda onu tercih ettiginizi söylediniz, bu baslýkta 1. yi, son kez soruyorum siteyi henüz indexletmedim hangisini kullanayým :)
Süleyman Demirel gibi "Dün dündür bugün bugün " meselesi oldu sanýrým  :D kardeþ bir arkadaþ el azizde o 2. seoyu baya övünce 2.sini yapmak istedim ancak aramalarda isimlerin büyük önemi olduðundan ayrýca vbulletin seo da da linklerin isimli olmasý beni birinci seonun daha iyi olduðuna kanaat ettirdi. 1. sini kullanýn bence

74
evet o doðru yazmýþsýnýz

75
Turkish / Türkçe / Re: Önemli
« on: December 24, 2008, 12:17:25 AM »
kardeþ kusura bakma Nickye soracaktým unutmuþum. okadar yoðun çalýþýyorum ki yetiþmek imkansýz  :(

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 32
Post your comments here