Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 32
46
Modifikasyonlar / [MOD]Oylamalarý yýldýzlarla gösterin
« on: January 28, 2009, 05:14:58 PM »
aç includes/functions.php:

ara
 
Code: [Select]
if (!check_permission("auth_readcomment", $image_row['cat_id'])) {
    $image_row['image_allow_comments'] = 0;
  }


Altýna ekle

Code: [Select]
if ($image_row['image_rating'] == '5.00') {
     $rating_pic = "5.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '4.00') {
     $rating_pic = "4.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '3.00') {
     $rating_pic = "3.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '2.00') {
     $rating_pic = "2.gif";
  } elseif ($image_row['image_rating'] >= '1.00') {
     $rating_pic = "1.gif";
  } else {
     $rating_pic = "0.gif";
  }
  $site_template->register_vars(array(
     "rating_pic" => $rating_pic,
     "lang_rating" => $lang['rating'],
     "lang_votes" => $lang['votes']
  ));

templates/temanýz/home.html yi açýnýz.

rateform kýsmýnýn hemen altýna

Code: [Select]
<br><img src="{template_url}/images/{rating_pic}" width="55" height="10" alt="{lang_rating} {image_rating} ({image_votes} {lang_votes})" /><br>bu kodu ekleyiniz.

templates/temanýz/images/
klasörü altýna 0.gif 1.gif diye 5 e kadar 55*10 pixel boyutlarýnda yýldýz resimleri atýnýz.

örnek: http://www.elemegim.info

Anlatým için hasan arkadaþýmýza teþekkür ederiz.

47
Turkish / Türkçe / Re: Siteye girince IE kapanýyor !
« on: January 26, 2009, 11:59:30 PM »
ne firefox da ne ie de kapanmadý :)

48
Turkish / Türkçe / Re: Siteye girince IE kapanýyor !
« on: January 26, 2009, 09:46:42 PM »
Biz her þeyi bildiðimizi savunmuyoruz sadece forumda fikirlerimizi belirtiyoruz. Týpký tüm üyelerin yaptýðý gibi.. Konu hakkýnda bilgimiz varsa belirtiriz... Zaten ie de kapanmasýnýn 4imagesle hiç bir baðlantýsý yok.ayrýca arkadaþ arkadaþýnýn pcsinde de ayný sorunun olduðunu belirtiyor. Ozaman herkesin pcsinde sorun var   :lol:

49
Turkish / Türkçe / Re: Siteye girince IE kapanýyor !
« on: January 26, 2009, 04:57:07 PM »
dosyalarýný kontrol et virüs olabilir. baþka biþey aklýma gelmiyor

50
Turkish / Türkçe / Re: GOOGLE indexlemesi Acil Yardým!
« on: January 21, 2009, 03:25:28 PM »
bu sorun header.html den kaynaklanmaktadýr orda çýkan yazýlar ise header.html deki 
Code: [Select]
var captcha_image_url = "{url_captcha_image}";

  function new_captcha_image() {

    if (captcha_image_url.indexOf('?') == -1) {

  document.getElementById('captcha_image').src= captcha_image_url+'?c='+captcha_reload_count;

} else {
falan gibi yazýlardýr.

 oraya
Code: [Select]
<meta name="description" content="resim,tarihi resimler,istanbul,4images,islam,bebek,cocuk, doga,manzara,masaustu,video, img, images,turkiye,">

<meta name="keywords" content="{image_name},{cat_name}">
meta taglar eklemelisiniz. ayrýca
<script diye baþlayan kodlarýndaoynama yaptýðýnýzda kaynaklanabilir kodlarý kapatmadýðýnýzdan olur. Eðer çok deðiþiklik yapmadýysanýz son çare header.html yi yenisiyle deðiþitirn düzelir   :wink:

51
phpnuke kullanmadýðýmýz için herhangi bir bilgimiz yok ancak bu kiþi phpnukeyi falan iyi biliyor kendisine bir sorun yardýmcý olacaktýr : http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=profile;u=21847

52
Turkish / Türkçe / Re: Seo linklerde TR karanter sorunum?
« on: January 11, 2009, 02:09:58 PM »
http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=22.0 bu modu kullanýn inþallah olmayacaktýr

53
Turkish / Türkçe / Re: en iyi resimler bölümü
« on: January 09, 2009, 01:18:44 PM »
adý uzerýnde en ýyý resýmler. en çok hangý resým hit almýþsa o önde olur bu da  gayet doðal ozaman rast gele resimler flan olsun istiyosun

54
Turkish / Türkçe / Re: Resim Adý Yazmak istemiyorum.
« on: January 09, 2009, 12:39:21 AM »
http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=240.0 buyur kardeþ denemesini yaparak yayýnladým inþallah dilediðin gibi olur

55
Turkish / Türkçe / Re: Resim Adý Yazmak istemiyorum.
« on: January 06, 2009, 03:20:12 PM »
tmm þimdi evden çýkmam lazým akþam gelýnce hangi kodlarý kaldýrman gerektýðýný soylerým  inþallah

56
Turkish / Türkçe / Re: fazladan özellik görünüyo
« on: January 06, 2009, 01:35:30 PM »
sebep ve çözümünüzü burda da belirtinde arkadaþlardan ayný hatayý gorecek kiþi de oðrensin deðil mi...  :wink:

57
Turkish / Türkçe / Re: Resim Adý Yazmak istemiyorum.
« on: January 06, 2009, 08:32:11 AM »
Sadece details.html veya diðer home.html de falan  çýkmasýn istersen temadaki html dosyalarýnda  {image_name} temayý bozmadan silersen resim adý çýkmaz. Diðer türlü baya uðraþtýrýr

58
Turkish / Türkçe / Re: fazladan özellik görünüyo
« on: January 06, 2009, 07:53:47 AM »
Video modu falan eklemiþsinizdir. details.html dosyasýnýzý pm ile yollayýn yardýmcý olayým inþ.

59
Turkish / Türkçe / Re: Resim Adý Yazmak istemiyorum.
« on: January 05, 2009, 10:18:21 AM »
Resim adý yazmaz isen aramalarda nasýl bulunucak numara koymakmý ýstýyorsun söylediðin þey bir binanýn anakolununu kesmek gibi...

60
Turkish / Türkçe / Re: istediðim boyutta foto ekleyemiyorum
« on: January 03, 2009, 12:48:57 PM »
copyrightýn lýnkýný düzeltirmisiniz ona göre yardýmcý olalým inþ

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 32