Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 32
31
Modifikasyonlar / Re: .html uzantýsý þeklinde seo
« on: March 05, 2009, 01:35:35 AM »
arkadaþlar ben yaptým olmadý
sunusunuz windows mu... nasýl olmadý yaný hata mý verdi :s

32
Modifikasyonlar / Re: .html uzantýsý þeklinde seo
« on: March 05, 2009, 01:32:57 AM »
merhaba ben seo yu yaptým ama kategori isimlerim büyük harfle olduðu için Ý Þ olan büyük harf kategorileri açýyor fakat adres satýrýnda % iþaretleri v.s çýkýyor tabii seo eksik olmuþ oluyor. bunu nasýl düzelebilirim
include/sessions.php de
Code: [Select]
    $row['cat_name'] = strtr($row['cat_name'], "éèêàëâúóíáöüþçýABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ","eeeaeauoiaousciabcdefghijklmnopqrstuvwxyz");bu harflerin "éèêàëâúóíáöüþçýABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" bu kýsmýna türkçe karekterleri , "eeeaeauoiaousciabcdefghijklmnopqrstuvwxyz bu tarafýna da çýkmasý mümkün olacak harfi yazýn. örneðin Þ  harfi sola  sað kýsýmdakine s  olarak yazýlýr... aynýsýný burda da yapmalýsýnýz.
Code: [Select]
    $row['image_name'] = strtr($row['image_name'], "éèêàëâúóíáýþüöçABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ","eeeaeauoiaisuocabcdefghijklmnopqrstuvwxyz");detaylý bilgi: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=22.0

33
Turkish / Türkçe / Re: GD kütüphane hatasý
« on: March 04, 2009, 11:59:00 PM »
sunucuya yüklenmesi lazým.host sahibi ile irtibata gecin....

34
Turkish / Türkçe / Re: Google Map Yardým !!!!!!
« on: March 03, 2009, 09:39:07 AM »
simdi artýk sitemap yapmaya pek gerek yok dense yeridir.Google botlarý süper indexliyorlar :wink:

35
Turkish / Türkçe / Re: thumbnail ve imagemagick sorunu
« on: March 02, 2009, 11:16:09 PM »
admin panelinizde ana ayarlara gelin orda Resim boyutlandýrma ayarlarýnda Gd bibliothek olaný seçiniz eðer seçtiðiniz halde otomotik boyutlandýrma yapmýyorsa host sahibinize yüklemesini söylesin...

36
Modifikasyonlar / Re: [MOD] flv video ekleme modu
« on: February 27, 2009, 12:23:37 PM »
data klasörünüz ve alt kategorileri chmod777 deðil mi?.. Ayrýca  sunucunuza yuklediðiniz için biraz zaman alabilir dilersen yahoo, google gibi video sitelerinden video  eklemek istersen buyur : http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=94.0

37
Turkish / Türkçe / Re: Resim eklerken
« on: February 26, 2009, 11:39:01 AM »
kategori altýna çok uzun bir yazý yazmanýz çirkin duracaðýndan kýsa bi açýklama yazabilirsiniz.ancak resim yüklerken açýklamalar kýsmýna o il hakkýnda vikipedi gibi yerlerden de açýklamalar yazarsanýz daha etkili olacaðýna inýyorum. aramalarda o keliimlerden biri bulunacaðýndan  etkili olur. bence anahtar kelimeler 5 ,6 tane olsa yeterli .açýklamalar kýsmýna uzun yazýlar konabilir...

38
Herkese Merhabalar.

Ben sitemde kategorileri sol tarafa aldim alt alta yaptim.. ama details.html de yan yana cikmasini istiyorum .. alt alta kotu gorunuyo details de.. panelden yapiyorum olmuyo.Yardim ederseniz cok iyi olur .Simdiden tesekkurler
details.html de categorileri kodlarý yoktur normalde.ayrýca yanyanadan kasdýn tam olarak ne. ýký  üç tane mý yanyana yoksa hepsimi...  site adresini profile eklermisin bir bakalým temana ve sitene...   

39
Turkish / Türkçe / Re: Yardým
« on: February 17, 2009, 10:38:58 PM »
header.html dosyaný buraya ekleyebilirmisin veya pm ile gönderirmisin. ordaki meta taglardan dolayý boyle yapýyordur sanýrým.

40
Turkish / Türkçe / Re: doðrulama kodu
« on: February 15, 2009, 04:57:57 PM »
global.php  da bu kod ne gozukuyo sende nasýl gözüküyor?


$captcha_enable_registration = 1;               

41
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: February 05, 2009, 03:28:46 PM »
VuRaLNeT güzel olmuþ eline saðlýk.
Sonunda benim sitede bitti. Ýnþallah beðenirsiniz  :) Þuan fazla içerik yok ama.

www.seninsayfan.net
temanýn rengi çok hoþ.... insanýn içini bi hoþ ediyo  :) bir dost tavsiyesi olarak linklerini seolu yapmaný tavsiye ederim
linklerin : http://www.seninsayfan.net/details.php?image_id=773&sessionid=nli70g8lub55r2k3hk21ke31s6 çýkmasýný google sevmiyo resmin adý yazarsa daha güzel olur :)
yapmak istersen mod burda: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=22.0

42
Temalar / Re: 4 images Vector-Black Temasý
« on: February 03, 2009, 12:24:43 AM »
guys, that means on english?
they said :" this theme very nice... thanks lots... "

43
Turkish / Türkçe / Re: Siteye girince IE kapanýyor !
« on: January 31, 2009, 03:09:06 PM »
dosyalarýný kontrol et virüs olabilir. baþka biþey aklýma gelmiyor
Dediðimizde yanlýþ bilgi veriyormuþuz diye ithamlarda bulunuluyorduk.... evet sorunun çozüldüðüne sevindim... iyi forumlar...  8)

44
http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=175.0 Örnek görmek istersen benim adreslerimde var.


Peki MOD var mi varebilir misin?
zaten verýlen adresdeki (http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=175.0  ) moddur.. moddan kastýn tam olarak nedir?

Verilen LINKte LINK VERENIN de belirttigi gibi ORNEK var
BEnim istedigim ise AKIN beyin gonderdigi LINK teki gibi aciklamali modifikasyon yapmak ti. Zaten MOD Modification cumlesinden geliyor.
Diger linkte ben MOD goremedim.
ma AKIN bey godermis
Cok tesekkurler AKIN bey
sen verilen linklere iyi baktýðýna eminmisin bilmiyorum ama sorunu halletmýþsen önemli deðil... Ýlim  Çin'de de olsa git al anlayýþýna sahibiz  elh...

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 32