Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 32
16
Turkish / Türkçe / 4images Güvenlik açýðý
« on: April 03, 2009, 12:02:49 AM »
Arkadaþlar 4images adminlerimizden V@no 4images sitelerimizde bir güvenlik açýðý olduðunu buldu ve bunun telafisini anlattý.biz de 4images Türkiye olarak hemen sizlerle paylaþýyoruz... yapmanýz gereken:

 global.php de bul:
v: 1.7
Code: [Select]
if (isset($HTTP_GET_VARS['l']) || isset($HTTP_POST_VARS['l'])) {
  $l = (isset($HTTP_GET_VARS['l'])) ? trim($HTTP_GET_VARS['l']) : trim($HTTP_POST_VARS['l']);
  if (file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$l.'/main.php')) {
    $config['language_dir'] = $l;
  }
}

bunla deðiþ:
 
Code: [Select]
$l = null;
if (isset($HTTP_GET_VARS['l']) || isset($HTTP_POST_VARS['l'])) {
  $requested_l = (isset($HTTP_GET_VARS['l'])) ? trim($HTTP_GET_VARS['l']) : trim($HTTP_POST_VARS['l']);
  if (!preg_match('#\.\.[\\\/]#', $requested_l) && $requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {
    $l = $requested_l;
    $config['language_dir'] = $l;
  }
}

2. olarak 
v.1.7.1-1.7.6
ayný dosyada bul :
 
Code: [Select]
if ($requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {bunla deðiþ:
 
Code: [Select]
  if (!preg_match('#\.\.[\\\/]#', $requested_l) && $requested_l != $config['language_dir'] && file_exists(ROOT_PATH.'lang/'.$requested_l.'/main.php')) {4images Türkiye 
4images Güvenlik Açýðý

17
rica ederim. elimizden gelen tüm desteði veriyoruz 4images e... Google 4images e bayýlýyor. en çok sevdiði resim scripti..

18
denedim ama yine olmadi ..sorun devam ediyor...
siteyi yeni mi kurdunuz yoksa neden boyle bir sorun ortaya çýktý.... yaný en son hangi modifeden sonra oldu?

19
data ve alt klasörlerini chmod  777 yaparsan düzelir sanýrým

20
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: March 26, 2009, 08:38:22 PM »
Hoþ geldiniz birlikte güzel çalýþmalara imza atarýz inþ ;)

21
Modifikasyonlar / Re: sag köþeye kývrýlan reklam
« on: March 24, 2009, 04:13:02 PM »
çok güzel olmuþ.. ben de yapmayý istiyordum ama unutmuþtum teþekkürler... güzel paylaþým.

22
Turkish / Türkçe / Re: ### YARDIM LAZIM ###
« on: March 20, 2009, 11:08:25 PM »
 english dosyanýzda main.php nin sonunda bu kod eksik sanýrým en sonda boyle olmasý lazým dikkat edin :
Code: [Select]
?> en sonda bu kodun olmasýna dikkat edin..

23
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: March 17, 2009, 01:22:52 PM »
güzel bi düþünce 40 dan fazla sitem var iþime yarýcak resimler var... ellerine saðlýk..

24
Turkish / Türkçe / Re: Adsense reklamlarýný nasýl eklerim?
« on: March 15, 2009, 10:41:47 PM »
bence en güzeli dreamweaver da aç home.html yi veya diðer eklemek istediðin sayfayý istediðin yere ekle... temalarda çok fark etmez. ben yukardakini bi örnek olarak verdim... bence en güzeli dreamweaver  da yapmak...

25
Turkish / Türkçe / Re: Adsense reklamlarýný nasýl eklerim?
« on: March 15, 2009, 02:35:49 PM »
Code: [Select]
                  {endif random_cat_image}bundan onceký bolume
Code: [Select]
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
google_ad_format = "120x240_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "c8b188";
google_color_bg = "c8b188";
google_color_link = "4a0900";
google_color_url = "4a0900";
google_color_text = "4a0900";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
ekle xxxxxxxxx yazan yere adsense kodunu yaz veya tamamen kendý oluþturduðun kodlarý yaz

yýne categories.html de
Code: [Select]
<p>             
   {if categories}
den once alttaki kodu ekle xxxx olan yere kendiadsense kodunu yaz. dilersen bunun yerine kendý oluþturduðun ebatlarý yaz.Code: [Select]
<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f3dcba";
google_color_bg = "f3dcba";
google_color_link = "4a0900";
google_color_url = "4a0900";
google_color_text = "4a0900";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
****************************************
aynýsýný home.html de yapabilirsin...
****************************


details.html için :categories.htmlde bu
Code: [Select]
                  {endif random_cat_image} kodda yaptýðýnýn aynýsýný yapabilir diðeri için ise
Code: [Select]
{if msg}<b>{msg}<br />dan once bu aþaðýdaki kodu ekleyebilirsin xxxxx olan yere kendi adsense kodunu yazman yeterlidir....


Code: [Select]
<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "f3dcba";
google_color_bg = "f3dcba";
google_color_link = "4a0900";
google_color_url = "4a0900";
google_color_text = "4a0900";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
google reklamlarý bu sayfalara da eklenebilir..

error.html
lightbox.html
member.html
postcard_create.html
register.html
search.html
top.html

aklýnýza takýlan olursa sorabilirsin...yardýmcý olurum yýnede.. ordaký google kodlarýný kendýne göre ayarlarsýn artýk...

26
nasýl bi sorun bakýn burda belirtildiði gibi mi : http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=22.msg871#msg871

27
Turkish / Türkçe / Re: thumbnail ve imagemagick sorunu
« on: March 06, 2009, 10:55:44 PM »
rica ederim sonuçda para alýyor yapsýn deðil mi  :D

28
Turkish / Türkçe / Re: thumbnail ve imagemagick sorunu
« on: March 05, 2009, 08:57:14 PM »
host sahýbýnýze soyleyýn yuklesýn.. baþka yolu bildiðim kadarýyla yok ama býraz araþtýrýrým bakalým...

29
Turkish / Türkçe / Re: thumbnail ve imagemagick sorunu
« on: March 05, 2009, 12:19:05 PM »
GD her nekadar default ayarlarda olsa da sunucuda yuklu olmazsa çalýþmaz

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 32
Post your comments here