4images Forum & Community

International => Turkish / Türkçe => Modifikasyonlar => Topic started by: DilnüvaZ on October 11, 2008, 09:30:28 AM

Title: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: DilnüvaZ on October 11, 2008, 09:30:28 AM
4images e flv video eklemek çok kolay yapmamýz gerekenler en fazla beþ dakikamýzý alýr :)
 yapýlacaklar:
 1 : Öncelikle bu dosyayý indirelim: http://personal.telefonica.terra.es/web/excitex3/reproductor_flv.zip
2: player.swf ve  player.fla dosyalarýný data klasörüne atalým
    flv.gif dosyasýný da  templates/temanýz/icons kýsmýna atalým
3:
Code: [Select]
<!-- Template file for FLV files -->

<object type="application/x-shockwave-flash" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="345" height="300">
<param name="movie" value="./data/player.swf?video=./.{media_src}&buffer=6">
<param name="quality" value="high">
<embed src="./data/player.swf?video=./.{media_src}&buffer=6" quality="high"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="345" height="300">
</embed></object>
bu kodlarý flv.html diye kaydedip templates/temanýz/media/ klasörüne atalým

4:  includes/upload_definitions.php dosyasýnda bu kodu bulalým
Code: [Select]
$mime_type_match['swf'] = array("application/x-shockwave-flash"); altýna bu kodu ekleyelim:
Code: [Select]
$mime_type_match['flv'] = array("application/x-shockwave-flash", "application/octet-stream", "video/flv");5: son olarak admin panelinde genel ayarlar kýsmýnda jpg,gif,swf, falan yazan kýsma flv yi de ekleyin   ;)

iþlem tamamdýr. Artýk admin panelinden resim yükler gibi flv video yükleyin. örneðin youtube videolarý flv dir.
 Örnek: http://www.nuvanda.net/deneme/details.php?image_id=3

eðer hata çýkarsa baþka yollarý da var bakarýz :)
4images Türkiye
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: boss24 on October 26, 2008, 02:13:30 AM
Paylasim icin tesekkurler calisti. Animaturk gibi komik animasyonları göstermek mumkunmudur bi fikrin varmı.

http://www.resimlerde.net/resim2228.html
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: DilnüvaZ on October 26, 2008, 11:57:22 AM
sanýrým temayý deðiþmiþsiniz bu temada da ayný iþlemleri yapýn.animasyonlarý swf ise hiç moda ihtiyaç duymadan atabilirsiniz.
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: boss24 on October 26, 2008, 01:12:21 PM
yeni temaya uyarladım tşklr uyarınız için.
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: DilnüvaZ on October 26, 2008, 02:12:46 PM
elinize saðlýk. güzel olmuþ. ayrýca video çok anlamlý saolun.
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: boss24 on October 26, 2008, 02:34:00 PM
teşekkürler sayenizde.
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: yeter on February 27, 2009, 02:35:17 AM
söylenen bütün herşeyi yaptığım halde install ettiğim halde herhangi bir flv dosyasını upload etmeeye çalıştıktan sonra uzun bir süre bekliyor ve flv hatası veriyor anlamadım ne yapabilirim?
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: DilnüvaZ on February 27, 2009, 12:23:37 PM
data klasörünüz ve alt kategorileri chmod777 deðil mi?.. Ayrýca  sunucunuza yuklediðiniz için biraz zaman alabilir dilersen yahoo, google gibi video sitelerinden video  eklemek istersen buyur : http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=94.0
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: sanko86 on March 13, 2009, 08:05:42 AM
Teþekkürler hemen deneyeceðim.
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: ilaslan on October 10, 2010, 11:32:05 PM
flv lerin dosya limitinden büyük olabilir. ftp den dosyayı atıp
control panelinden eklemeyi dene
Title: Re: [MOD] flv video ekleme modu
Post by: zobekci on February 21, 2011, 01:24:48 AM
çalýþmýyor sorunsuz yüklendi fakat player görünmüyor.  Denilenleri tam manasýyla yaptýðýmý düþünüyorum