4images Forum & Community

International => Turkish / Türkçe => Modifikasyonlar => Topic started by: sanko86 on April 13, 2008, 09:46:43 AM

Title: [MOD]Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: sanko86 on April 13, 2008, 09:46:43 AM
Yeni bir anlatýmla sizlerleyim.
Arkadaþlar bildiðiniz üzere resim yüklerken boyutunu kendimiz ayarlamamýz gerekiyor þimdi size ekte sunacaðým eklenti sayesinde yükleme sýrasýnda resimleriniz otomatik istediðiniz boyutta yüklenecek.
Ekte verdiðim kurulum kýlavuzu dikkatle okursanýz hiç sorunsuz kuracaksýnýz gayet sade basit bir dille anlattým.kolay gelsin.
Title: Re: Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: abdullah on April 22, 2008, 04:43:53 PM
linkle eklediigm seyleride otomatik kücültür mü

mesala resim yukle yerine

su linki yazsam

http://www.4homepages.de/forum/banner/logo_4images-forum.gif
Title: Re: Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: sanko86 on April 23, 2008, 11:02:19 AM
Evet küçültür ama nedense þu hali ile link olarak eklenenlerde hata veriyor çözümünü bulamadým.
Title: Re: Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: abdullah on April 23, 2008, 11:05:19 AM
nerde anlatilmis kardes birde ben bakim belki hatayı buluruz
Title: Re: Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: sanko86 on April 23, 2008, 12:09:22 PM
Kaynak:http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=7700.0

Yeni Anlatým:

[Mod] Auto image resize

Düzenlenecek Dosyalar
member.php
includes/upload.php
admin/settings.php
lang/<yourlanguage>/admin.php

Adým 1 (Güncelleme 19/09/04)
Aç /member.php


ARa:


Code: [Select]
    if (!$uploaderror) {
Bu kodun üstüne ekle alttaki kodlarý
Code: [Select]
//--------------------------------------------
//--------- Auto Image Resizing --------------
//--------------------------------------------
                  if ($config['auto_image'] && !$uploaderror) {
                     if ($direct_upload) {
                        $src = MEDIA_PATH."/".$cat_id."/".$new_name;
                    }
                    else {
                        $src = MEDIA_TEMP_PATH."/".$new_name;
                    }
                    $do_resize = 0;
               if ($image_info = @getimagesize($src)) {
                       if ($image_info[2] == 1 || $image_info[2] == 2 || $image_info[2] == 3) {
                          $do_resize = 1;
                    }
                  }
                  if ($do_resize) {
                     if (!function_exists(init_convert_options)) {
                           require(ROOT_PATH.'includes/image_utils.php');
                        }
                  if ($image_info[0] > $config['max_image_width'] || $image_info[1] > $config['max_image_height']) {
                       $convert_options = init_convert_options();
                       if (!$convert_options['convert_error']) {
                         $quality = (intval($config['auto_image_quality']) && intval($config['auto_image_quality']) <= 100) ? intval($config['auto_image_quality']) : 100;
                        if (!resize_image($src, $quality, $config['max_image_width'], 1, $config['max_image_height'])) {
                           $msg .= (($msg != "") ? "<br />" : "")."<b>".$lang['file_upload_error'].": ".$new_name;
                                 $uploaderror = 1;
                          }
                           }
                        }
                     }
                  }
//-------------------------------------------

Adým 2
Aç /includes/upload.php


ARa:
 
Code: [Select]
$this->max_height['media'] = $config['max_image_height'];
Üstüne bu kodu ekle
   
Code: [Select]
  $this->auto_image['media'] = $config['auto_image'];
Adým 2.2
Ara:Code: [Select]
    if ($this->image_size[1] > $this->max_height[$this->image_type]) {
      $ok = 0;
      $this->set_error($this->lang['invalid_image_height']);
    }

Üstüne Bu kodu ekle


     
Code: [Select]
if ($this->auto_image[$this->image_type]) {
         $ok = 1;
      }

Adým 3
aç /admin/settings.php

ara: 
Code: [Select]
show_setting_row("upload_emails");


Üstüne ekle
 
Code: [Select]
show_setting_row("auto_image", "radio");
  show_setting_row("auto_image_quality");

adým 4
aç /lang/<yourlanguage>/admin.php

ara:Code: [Select]
$setting['auto_thumbnail_quality'] = "Thumbnail quality<br /><span class=\"smalltext\">0 to 100</span>";

Üstüne ekle


Code: [Select]
$setting['auto_image'] = "Auto-resize image";
$setting['auto_image_quality'] = "Auto-resize image quality";

adým 5
ekteki dosyayý indir içideki install_autoimage.php yi ftp ile ana dizine at

sonra internet adres satýrýna http://seninste.com/install_autoimage.php yaz ve enterle kurulumu yap.


adým 6
Admin paneline git-> ayarlardan en büyük en küçük ayar ve çözünürlük ayarý yap bu senin siteye yüklediðin resimlerin boyutu olacak.

son olarakinstall_autoimage.php  sil ve deneme yapmak için sitenden ktegorilerden birine girip ordan büyük boyutlu bir resim yükleTitle: Re: [MOD]Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: yirmidokuz on January 10, 2010, 05:40:35 PM
Code: [Select]
if (!$uploaderror) {
altına eklenecek sanırım atladın ben alta eklemiştim
Title: Re: [MOD]Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: iskars on June 23, 2012, 11:47:20 AM
arkadaşlar bir türlü halledemedim resim yüklüyorum çok büyük oluyor otomatik boyutlandırmayı yapamadım yapabilecek yardımcı olabilecek var mı msn : iskars21@hotmail.com
Title: Re: [MOD]Otomatik Resim Boyutlandýrma Yükleme sýrasýnda Anlatýmý
Post by: b244 on July 09, 2012, 10:06:47 AM
arkadaþlar bir türlü halledemedim resim yüklüyorum çok büyük oluyor otomatik boyutlandýrmayý yapamadým yapabilecek yardýmcý olabilecek var mý msn : iskars21@hotmail.com

iskars,  resimleri yeniden boyutlandýrmak için Admin paneline gir Otomatik resim boyutlama butunu var ona týkla açýlan sayfada
Max. Resim geniþliði:
Max. Resim Yüksekliði:
karþýsýnda kutucuklar var onlara istediðin boyutlarý yaz. Sonrada resimleri göster butonuna týkla boyutlarý farklý olanlar listelenir. Altda yeniden boyutlandýrmaya baþla butonu karþýna çýkar ona týklarsan resimleri yeniden boyutlandýrabilirsin.