Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - asir3434

Pages: [1] 2 3 4
1
Turkish / Türkçe / Re: 4images saat ayarý (Çözüm)
« on: September 25, 2012, 12:40:55 PM »
242 kiþi görüntülemiþ hiç kimse bir cevap yazmamýþ ben yazayým bari paylaþým için çok teþekkürler.

2
Turkish / Türkçe / Re: Küçük Resimlerin Boyutlarý
« on: September 04, 2012, 04:41:58 PM »
Özel bir mod yok. Sadece html ile tablo oluþturma hepsi bu.

3
Turkish / Türkçe / Re: Küçük Resimlerin Boyutlarý
« on: September 04, 2012, 01:43:44 PM »
Sonunda istediðim gibi oldu. Yeni eklenen resimleri istediðim gibi gösterebildim. Ana sayfada 4 sýra yanyana toplam 16 resim. Alt kategorilerde 5 sýra yanyana toplam 20 resim. Ufak resim boyutu 200x150 þeklinde. Yanlýz sitede fazla içerik olmamasý en kötü durum.
site: www.klasaraba.com
Yorumlarýnýzý burdan paylaþýrsanýz sevinirim.

4
Turkish / Türkçe / Re: 4images sürüm güncelemesi nasýl yapýlýyor
« on: August 11, 2012, 11:02:10 PM »
Hayýr install.php çalýþtýrmýyorsun. Dosyalarý at o kadar.

5
Turkish / Türkçe / Re: 4images sürüm güncelemesi nasýl yapýlýyor
« on: August 08, 2012, 12:43:51 PM »
Son süreme ait dosyalarý alttaki linkten indir.
http://www.4homepages.de/4images/download.php
Daha sonra sitenin bulunduðu ftp'ye baðlan. Ftp deki mevcut dosyalarýn yedeðini al / yada alma. (sana kalmýþ birþey)
Ýndirdiðin zipli dosyanýn içindeki dosya ve klasörleri ftp dekilerle deðiþtir.
Dosyalar yüklenince son sürüm yüklenmiþ olacaktýr.
Önemli Not: Sürüm yükseltme iþlemi yaptýðýnýzda sitenize uyguladýðýnýz [MOD] varsa iptal olur.!!!
 

6
Turkish / Türkçe / Küçük Resimlerin Boyutlarý
« on: July 29, 2012, 10:25:43 AM »
Slm arkadaþalar. Ben sitemde anasayfada ve alt kategorilerde yer alan küçük resimlerin boutlarýný biraz daha büyütmek isitiorum bunu nasýl yapabileceðimi tam olarak bilemiyorum yardýmcý olursanýz sevinirim.

7
Turkish / Türkçe / Re: Yeni Sayfalarý Ziyaretcilere Gizleme
« on: October 04, 2011, 06:31:52 PM »
senin soru bana çok matýksýz geldi arkadaþým eðer bir site için iletiþim biyografi gibi sayfalar yapýyorsan niye gizleme ihtiyacý duyuyorsun. Madem gizleyeceksin neden koyuyorsun.
Ama soruna söyle cevap verebilirim.
Serverde o sayfalarý bulundurabilirsin. O sayfalara ait linkleri sitenin herhangi bir yerinde paylaþmazsan sade sen linki tarayýcýna yazarak ekranda görebilirsin.
örnek: http://www.siteadi.com/iletiþim gibi bir adres.

8
Turkish / Türkçe / Askerden Döndüm
« on: October 04, 2011, 06:04:44 PM »
S.a. arkadaşlar. Altı ay gibi bir süre içinde siz değerli Fourimages destekçileri ile olamadığım için çok üzgünüm. İnşallah bundan sonra bilgimin yettiği yere kadar sorunları çözme gayreti içinde olacağım. Yaşasım Fourimages kardeşliği...

9
Turkish / Türkçe / Re: facebook begen butonu
« on: October 04, 2011, 05:57:33 PM »
Senin istediðin facebook beðen tuþu ise onu sitenin hangi sayfasný beðenmelerini istiyorsan o sayfaya yerleþtirmen lazým.
onuda alttaki linkten yapabiliyon.

http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like/

Eðer senin istediðin resimleri facebook ta paylaþmak ise alttaki kodu details.html de resimin altýna yerleþtir.
 
Code: [Select]
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&t=<?php the_title(); ?>" target="blank">Share on Facebook</a>umarým faydalý olmuþtur bi teþekkürü çok görmezsiniz.

10
Turkish / Türkçe / Re: Facebook paylaþma butonu nasýl ekleriz
« on: October 04, 2011, 05:43:41 PM »
Sitedeki resimlerin altýna facebook ta paylaþ butonu nasýl ekleriz acaba bilen varsa kodlarý yazabilirmi......

Biraz araþtýrsan bulabileceksin.
Code: [Select]
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink();?>&t=<?php the_title(); ?>" target="blank">Facebook'ta Paylaþ</a>

11
Teþekkürler anlatým için.

13
Turkish / Türkçe / Re: Güncel Sorular--
« on: March 04, 2011, 11:27:54 PM »
Merhaba,

Her resmin altýnda önceki resim - sonraki resim þeklinde navigatör butonlarý koymak istiyorum. Nasýl yapabilirim? Yardýmcý olabilecek var mý?

Senin dediðin uygulamayý ben kendi sitemde yaptým ama tam olarak istediðin bumu bilmiyorum. Allttaki linkten bi bak bakalým böyle bir þey mi? Resmin altýnda önceki ve sonraki resimlere geçiþ yapma.
http://www.klasaraba.com/img223.htm

Bunun uygulamasýna gelince details.html de
{image} kodunu arattýr.
 {image} kodunun altýna altta verdiðim kodu ekle.
Code: [Select]
   
<table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
                    <tr>
                      <td class="bordercolor">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                          <tr valign="top">
                            <td class="row2">
                        {if prev_image_name}{lang_prev_image}<br />
                            <b><a href="{prev_image_url}"><<<<<-----</a></b>
  <!-- <br /><br /><a href="{prev_image_url}"><img src="{prev_thumb_file}" border="1"></a> -->
  {endif prev_image_name}&nbsp;</td>
                            <td align="right" class="row2">
  &nbsp;{if next_image_name}{lang_next_image}<br />
                              <b><a href="{next_image_url}">----->>>>></a></b>
  <!-- <br /><br /><a href="{next_image_url}"><img src="{next_thumb_file}" border="1"></a> -->
  {endif next_image_name}</td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
Hepsi bu kadar. Ýnþallah faydalý olmuþumdur.

14
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: January 23, 2011, 10:13:11 PM »
www.turkmilitary.com

Web siteme yeni bir tema ekledim, yüksek çözünürlüklü fotoðraflar büyütülüp küçültülebilir yaptým,  Seo mod ekledim, Yeni kayýt ve kullaným haklarý yazdým, Youtube videolarý eklenebilir yaptým, Sað tuþ yasaðýný kaldýrdým, kategori ve fotoðraflarý titleda görünür yaptým. Kullanýþlý bir hale getirdim fakat seo mod ve title a raðmen hala google da çýkmýyor normal aramalarda site ismi yazýnca çýkýyor sadece ve google görsellerde tek bir dahi fotoðrafým gözükmüyor. Google aramalarýnda ve görsellerde çýkmasý için ne yapmam gerekiyor?? googledan bir türlü hit alamýyorum.

Evet dediðiniz gibi sitenizin 777 sayfasý googlede bugün itibari ile indexlenmiþ bulunuyor. google görsel aramalarýnda hiç resminiz yok. Göresel aramalarda çýkmasý için biraz sabretmeniz gerekiyor. Çok yakýnda onlarda indexlenmeye baþlar. Birde Google Web Yöneticisi Araçlarý'ný kullanarak sitenizin güncellemelerini hemen bildirebilirsiniz. Böylece sayfalarýnýz google ye  daha çabuk ulaþýr. Son olarak eklediðiniz resimlerin altýndaki etiket bölümüne resim resimleri resimler diye yazarsan google görsel aramalarda çýkma olasýlýðý artar.

15
Turkish / Türkçe / Ynt: Upload Sonrasý Ýmage Linki Göstermek
« on: November 26, 2010, 07:50:47 PM »
Dostum senin bu konuya çözüm olacak bir site gördüm. Site: yeniresimler.net
Anasayfadaki Resim ekleme kýsmýný ben uyguladým fakat linkleri paylaþma özelliðini yapamadým. Linkleri paylaþmada bu forumdaki modun aynýsý olsa gerek.
Resimleri 329 nolu klasöre atýyor. Sen onu istediðin bir deðer yaparsan oraya ekler resimleri. Linkleri paylaþma olayýnýda bulursan anlat bizde yapalým.:D

Pages: [1] 2 3 4