Author Topic: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...  (Read 22325 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« on: September 23, 2008, 06:04:51 PM »
Arkadaþlar 4images scripti bildiðiniz üzere ücretsiz bir script.Yapýmcýlar,forum yöneticileri,moderatörler,burda yardým etmeye çalýþan bizler sizden hiç bir þekilde ve hiçbir ad altýnda para almýyoruz. kazanmýyoruz!. 4images scriptinin copyright'ýný kaldýrarak yukarda saydýðým site kurucularýna yöneticilerine script yapýmcýlarýna zarar vermektesiniz.
Aslýnda kendi kendinize zarar vermektesiniz.Nasýlki ;
emeðine saygý göstermediðiniz kiþi destek vermeyi keserse,yapýmcý yeni sürümler yaparsa yine sizler ve bizler kaybedeceðiz.
Bunu unutmayalým ve kaldýrdýðýmýz copyright yazýlarýný ekleyelim.
Ayrýca sanmayýnki copyright yazýlarýný kaldýrdýgýnýzda sitenizin 4images oldugunu bilinmeyecegini düþünmeyin.
Nicky þuan sitelerinizi kontrol etmekte önce host firmanýzla sonra mahkemelerle sizlere ulaþacak.
Bizden duyurmamýzý istedi.Lütfen bu konuya dikkat ediniz.

Offline dantey

 • Newbie
 • *
 • Posts: 11
  • View Profile
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #1 on: September 24, 2008, 09:51:23 AM »
Peki bu tarz siteleri nasıl şikayet edebiliriz en hızlı?

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #2 on: September 24, 2008, 12:21:56 PM »
Burdan belirttiginiz taktirde site sahipleriyle,sonra host aldýklarý firma ile ve çözüm saðlanamaz ise Mahkemelerde görüþülecektir.
Þu sýralar çok önem veriyorlar.Emeklerinize yazýk etmeyin.Onlarýn emek verdiðinide unutmayýn.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #3 on: September 24, 2008, 05:30:51 PM »
Peki bu tarz siteleri nasýl þikayet edebiliriz en hýzlý?
Normalde admýnler ve modlar özel bölümde konuþup karar veriyoruz  veya þikayetleri orda tartýþýyoruz.  siz lütfen bu baþlýk altýnda gördüklerinizi belirtin. Biz de paralý lisans alýp almadýklarýný inceler ona göre davranýrýz. Ýlginiz için teþekkürler...

Offline Ersen

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 79
  • View Profile
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #4 on: October 06, 2008, 02:40:24 AM »
hiçbir sitemde linkini kaldırmamışımdır. Fakat licence ücretlerini düşürseler satın alan olacaktır mutlaka.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #5 on: October 06, 2008, 11:24:02 AM »
hiçbir sitemde linkini kaldýrmamýþýmdýr. Fakat licence ücretlerini düþürseler satýn alan olacaktýr mutlaka.
yabancý bir çok firmanýn aldýðýna þahýd oluyorum.Bize göre fazla geliyor ancak  malum Almanlarda veya Avrupadakilerde para çok...
  :lol:  Türklere özel bir tarife hatta öðrenci indirimi falan olsa süper olur  8)

Offline byLiLattah

 • Pre-Newbie
 • Posts: 5
  • View Profile
Re: 4images copyright yazısının kaldırılması...
« Reply #6 on: November 17, 2010, 03:34:35 PM »
Merhaba

copyright hakkında size sonuna kadar katılıyorum. Bu insanlar bizlere böyle bir hizmet sunuyorsa elbette alt kısımda bir copyright linkini hakediyorlar. Sonuçta bu tarz copyright kaldıran bencil insanlar artarsa belkide ücretsiz hizmetleri sürüm güncellemelerini tamamen keserler ve yine olan bize olur. Bu konuda herkesi sağ duyulu olmaya bekliyorum..


Offline capturetr

 • Pre-Newbie
 • Posts: 6
  • View Profile
Re: 4images copyright yazýsýnýn kaldýrýlmasý...
« Reply #7 on: March 28, 2011, 10:59:22 PM »
lisans ücretlerini biraz daha aşağıya çekseler güzel olur. ancak şu haliyle images copyright ini kaldirmak emek hirsizligidir.