International > Turkish / Türkçe

Bir 4images Günü!

<< < (5/5)

DilnüvaZ:

--- Quote from: AKIN on September 08, 2008, 12:58:20 AM ---http://www.4images.gen.tr/viewtopic.php?t=156

hep destek tam destek

--- End quote ---
Adminlere bilgi verdim onlardan da destek alýrýz inþ...

DilnüvaZ:
Arkadaþlar hala bir arpa boyu yol alamadýk. Bir iki kiþi hariç herkes çok soðuk davranýyor bu iþe istemiyosanýz açýkca belirtin yapmayalým. 616 kiþi bakmýþ bir çok destek verdiðimiz arkadaþlardan hiç ses yok. En azýndan mazaretimiz varsa bildirelim ama hiç ilgi göstermemek insaný üzüyor. Biz burda hiç bir menfaatimiz olmadan hatta masraflarýýn büyük çoðunluðunu karþýlayarak bir toplantý hazýrlamak istiyoruz. Ama maalesef arkadaþlar bir mesaj yazmakdan bile çekinenler var.. Lütfen emeklere saygý gösterelim.

DilnüvaZ:
26 Ekim Tarihi Alýnan Karar Ýle Ýptal Edilmiþtir! Aþýrý duyarsýzlýk için herkese ayrý ayrý teþekkür ederiz... :evil:
 Tarih ilerleyen günlerde tekrar belirlenecektir

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version