Author Topic: Nedrlandse vertaling 75 tot 80% klaar, wie helpt verder??  (Read 11683 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Peter Buyk

 • Pre-Newbie
 • Posts: 6
  • View Profile
Nedrlandse vertaling 75 tot 80% klaar, wie helpt verder??
« on: July 20, 2002, 02:01:02 PM »
Ik ben begonnen met de engelse tekst te vertalen naar het nederlands en heb nu ongeveer 75% vertaald, maar door het vele werk zou ik willen vragen of er mensen zijn die mij willen meehelpen om de resterende 25% af te maken.

Onderstaand de code met 75% van de vertaling al klaar:

Code: [Select]


<?php
/**************************************************************************
 *                                                                        *
 *    4images - A Web Based Image Gallery Management System               *
 *    ----------------------------------------------------------------    *
 *                                                                        *
 *             File&#58; main.php                                             *
 *        Copyright&#58; &#40;C&#41; 2002 Jan Sorgalla                                *
 *            Email&#58; jan@4homepages.de                                    *
 *              Web&#58; http&#58;//www.4homepages.de                             *
 *    Scriptversion&#58; 1.6.1                                                *
 *                                                                        *
 *    Never released without support from&#58; Nicky &#40;http&#58;//www.nicky.net&#41;   *
 *                                                                        *
 **************************************************************************
 *                                                                        *
 *    Dieses Script ist KEINE Freeware. Bitte lesen Sie die Lizenz-       *
 *    bedingungen &#40;Lizenz.txt&#41; für weitere Informationen.                 *
 *    ---------------------------------------------------------------     *
 *    This script is NOT freeware! Please read the Copyright Notice       *
 *    &#40;Licence.txt&#41; for further information.                              *
 *                                                                        *
 *************************************************************************/
 
/**************************************************************************
 *                                                                        *
 *    English translation by Thomas &#40;http&#58;//www.japanreference.com&#41;       *
 *                                                                        *
 *************************************************************************/

$lang['no_settings'&#93; = "ERROR&#58; Could not load configuration settings!";

//-----------------------------------------------------
//--- Userlevel ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['userlevel_admin'&#93; = "Admin";
$lang['userlevel_user'&#93; = "Lid";
$lang['userlevel_guest'&#93; = "Gast";

//-----------------------------------------------------
//--- Categories --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['no_categories'&#93; = "Geen categoriën gevonden";
$lang['no_images'&#93; = "Er zijn geen afbeeldingen in deze categorie";
$lang['select_category'&#93; = "Selecteer categorie";

//-----------------------------------------------------
//--- Comments ----------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['comments'&#93; = "Commentaar&#58;";
$lang['no_comments'&#93; = "Er is geen commentaar voor deze afbeelding";
$lang['comments_deactivated'&#93; = "Commentaar deactivated!";
$lang['post_comment'&#93; = "Plaats commentaar";

//-----------------------------------------------------
//--- BBCode ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['bbcode'&#93; = "BBCode";
$lang['tag_prompt'&#93; = "Schrijf hier de tekst die geformatteerd moet worden&#58;";
$lang['link_text_prompt'&#93; = "Schrijf hier de tekst voor de link &#40;bijvoorbeeld mijn homepage&#41; &#40;niet verplicht&#41;";
$lang['link_url_prompt'&#93; = "Schrijf hier de volledige Url voor de link";
$lang['link_email_prompt'&#93; = "Schrijf hier het E-mail adres";
$lang['list_type_prompt'&#93; = "Wat voor soort sortering wil je? Schrijf '1' voor een genummerde sortering, schrijf 'a' voor een alfabetische sortering, of laat alles blank voor een sortering met opsommings tekens.";
$lang['list_item_prompt'&#93; = "Schrijf hier een sorterings item. Laat de box leeg of klik 'Annuleren' om de sortering compleet te maken.";

//-----------------------------------------------------
//--- Image Details -----------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['name_required'&#93; = "Schrijf hier je naam.";
$lang['headline_required'&#93; = "Schrijf hier je onderwerp.";
$lang['comment_required'&#93; = "Schrijf hier je commentaar.";
$lang['spamming'&#93; = "Je kunt niet zo snel herplaatsen, probeer het over een korte periode opnieuw.";
$lang['download_error'&#93; = "Download fout!";
$lang['register_download'&#93; = "Registreer om plaatjes te downloaden.<br />&raquo; <a href=\"&#123;url_register&#125;\">Registreer nu</a>";
$lang['voting_success'&#93; = "Bedankt voor het stemmen op deze afbeelding";
$lang['voting_error'&#93; = "Rating fout!";
$lang['already_voted'&#93; = "Sorry, je hebt onlangs al gestemd op deze afbeelding.";
$lang['prev_image'&#93; = "Vorige afbeelding&#58;";
$lang['next_image'&#93; = "Volgende afbeelding&#58;";
$lang['category'&#93; = "Categorie&#58;";
$lang['description'&#93; = "Omschrijving&#58;";
$lang['keywords'&#93; = "Keywords&#58;";
$lang['date'&#93; = "Datum&#58;";
$lang['hits'&#93; = "Hits&#58;";
$lang['downloads'&#93; = "Downloads&#58;";
$lang['rating'&#93; = "Rating&#58;";
$lang['votes'&#93; = "Stem&#40;men&#41;";
$lang['file_size'&#93; = "Groote afbeelding&#58;";
$lang['author'&#93; = "Author&#58;";
$lang['name'&#93; = "Naam&#58;";
$lang['headline'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['comment'&#93; = "Commentaar&#58;";
$lang['added_by'&#93; = "Geplaatst door&#58;";

// IPTC Tags
$lang['iptc_caption'&#93; = "Caption&#58;"; 
$lang['iptc_caption_writer'&#93; = "Caption writer&#58;";
$lang['iptc_headline'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['iptc_special_instructions'&#93; = "Speciale instructies&#58;";
$lang['iptc_byline'&#93; = "Byline&#58;";
$lang['iptc_byline_title'&#93; = "Byline title&#58;";
$lang['iptc_credit'&#93; = "Credit&#58;";
$lang['iptc_source'&#93; = "Source&#58;";
$lang['iptc_object_name'&#93; = "Object name&#58;";
$lang['iptc_date_created'&#93; = "Datum created&#58;";
$lang['iptc_city'&#93; = "Woonplaats&#58;";
$lang['iptc_state'&#93; = "Provincë&#58;";
$lang['iptc_country'&#93; = "Land&#58;";
$lang['iptc_original_transmission_reference'&#93; = "Original transmission reference&#58;";
$lang['iptc_category'&#93; = "Categorie&#58;";
$lang['iptc_supplemental_category'&#93; = "Supplemental categorie&#58;";
$lang['iptc_keyword'&#93; = "Keywords&#58;";
$lang['iptc_copyright_notice'&#93; = "Copyright Notice&#58;";

//-----------------------------------------------------
//--- Postcards ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['send_postcard'&#93; = "Verzend E-Card";
$lang['edit_postcard'&#93; = "Bewerk E-Card";
$lang['preview_postcard'&#93; = "E-Card bekijken";
$lang['bg_color'&#93; = "Achtergrond kleur&#58;";
$lang['border_color'&#93; = "Border kleur&#58;";
$lang['font_color'&#93; = "Tekst kleur&#58;";
$lang['font_face'&#93; = "Tekst type&#58;";
$lang['recipient'&#93; = "Ontvanger";
$lang['sender'&#93; = "Verzender";
$lang['send_postcard_emailsubject'&#93; = "Een E-Card voor jou!";
$lang['send_postcard_success'&#93; = "Dank je! Je E-Card is verzonden!";
$lang['back_to_gallery'&#93; = "Terug naar Gallerie";
$lang['invalid_postcard_id'&#93; = "Foute E-Card ID.";

//-----------------------------------------------------
//--- Top Images --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['top_image_hits'&#93; = "Top 10 afbeeldingen hits";
$lang['top_image_downloads'&#93; = "Top 10 afbeeldingen downloads";
$lang['top_image_rating'&#93; = "Top 10 afbeeldingen classering";
$lang['top_image_votes'&#93; = "Top 10 afbeeldingen stemmen";

//-----------------------------------------------------
//--- Users -------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['send_password_emailsubject'&#93; = "Verzend paswoord voor &#123;site_naam&#125;";  // Mail subject for password.
$lang['update_email_emailsubject'&#93; = "Update email voor &#123;site_naam&#125;";         // Mail subject for activation code when changing email address
$lang['register_success_emailsubject'&#93; = "Registreer naar &#123;site_naam&#125;";     // Mail subject for activation code

$lang['no_permission'&#93; = "Je bent niet ingelogd of je hebt geen toegang voor deze site!";
$lang['already_registered'&#93; = "Je bent al geregistreerd. Ben je je paswoord vergeten klik dan <a href=\"&#123;url_lost_password&#125;\">hier</a>.";
$lang['username_exists'&#93; = "Gebruikersnaam is al in gebruik.";
$lang['email_exists'&#93; = "Email adres is al in gebruik.";
$lang['invalid_email_format'&#93; = "Vul een geldig E-mail adres in.";
$lang['register_success'&#93; = "Je bent nu geregistreerd. Er is nu een email verstuurd naar je met de aktivatie code.";
$lang['missing_activationkey'&#93; = "Je aktivatie sleutel is zoek.";
$lang['invalid_activationkey'&#93; = "Account inactief. Registreer nogmaals.</>";
$lang['activation_success'&#93; = "Dank je! Je account is geactiveerd. Log in.";
$lang['general_error'&#93; = "Er is een fout opgetreden. AUB <a href=javascript&#58;history.go&#40;-1&#41;>return</a> en probeer opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de administrator.";
$lang['invalid_username'&#93; = "Gebruikersnaam onbekend!";
$lang['invalid_passwort'&#93; = "Fout paswoord!";
$lang['update_email_error'&#93; = "Schrijf je email adres nogmaals!";
$lang['update_email_confirm_error'&#93; = "Het opgegeven email adres correspondeerd niet met de gebruikersnaam!";
$lang['update_profile_success'&#93; = "Je profiel is bijgewerkt!";
$lang['update_email_instruction'&#93; = "Wanneer je je email adres hebt veranderd, reaktiveer je account opnieuw. De aktivatiecode is naar je nieuw email adres gestuurd!";
$lang['invalid_email'&#93; = "Ongeldig email adres.";
$lang['send_password_success'&#93; = "Je paswoord is naar je email adres gestuurd.";
$lang['update_password_error'&#93; = "Je hebt een fout paswoord opgegeven.";
$lang['update_password_confirm_error'&#93; = "De twee paswoorden die je hebt opgegeven corresponderen niet!";
$lang['update_password_success'&#93; = "Je paswoord is veranderd.";
$lang['invalid_user_id'&#93; = "Geen gebruiker gevonden!";
$lang['emailuser_success'&#93; = "Email is verzonden";
$lang['send_email_to'&#93; = "Verzend een email bericht naar&#58;";
$lang['subject'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['message'&#93; = "Bericht&#58;";
$lang['profile_of'&#93; = "Gebruikers profiel van&#58;";
$lang['edit_profile_msg'&#93; = "Hier kun je je gebruikers profiel en je paswoord veranderen.";
$lang['edit_profile_email_msg'&#93; = "<br />Note&#58; wanneer je je email adres veranderd moet je je account reaktiveren. De aktivatie code is verzonden naar je nieuw email adres.";
$lang['join_date'&#93; = "Registratie datum&#58;";
$lang['last_action'&#93; = "Laatste aktiviteit&#58;";
$lang['email'&#93; = "Email&#58;";
$lang['email_confirm'&#93; = "Bevestig email&#58;";
$lang['homepage'&#93; = "Homepage&#58;";
$lang['icq'&#93; = "ICQ&#58;";
$lang['show_email'&#93; = "Maak mijn email adres zichtbaar&#58;";
$lang['allow_emails'&#93; = "Ontvang emails van administrators&#58;";
$lang['invisible'&#93; = "Verberg je online status&#58;";
$lang['optional_infos'&#93; = "Niet verplicht";
$lang['change_password'&#93; = "Verander paswoord";
$lang['old_password'&#93; = "Oud paswoord&#58;";
$lang['new_password'&#93; = "Nieuw paswoord&#58;";
$lang['new_password_confirm'&#93; = "Bevestig nieuw paswoord&#58;";
$lang['lost_password'&#93; = "Vul paswoord opnieuw in";
$lang['lost_password_msg'&#93; = "Wanneer je je paswoord bent vergeten, vul dan je email adres in die je hebt gebruikt voor je registratie.";
$lang['user_name'&#93; = "Gebruikersnaam&#58;";
$lang['password'&#93; = "Paswoord&#58;";

$lang['register_msg'&#93; = "Vul alle velden in. Geef een geldig email adres op zodat we je de aktivatie code kunnen toesturen.";
$lang['agreement'&#93; = "Voorwaarden bij Registratie&#58;";
$lang['agreement_terms'&#93; = "
            
Terwijl de beheerders van deze website zullen proberen om laakbaar materiaal 
zo snel mogelijk te verwijderen of te bewerkenis het onmogelijk om elke post te herzien
Daarom erkent u dat alle berichten die op deze website worden gepost alleen de meningen weergeven van de auteurs.
            
Daaromkunnen de beheerdersde moderatoren of webmasters slechts voor hun eigen posten aansprakelijk worden gehouden.
            <
br /><br />
            
U gaat er mee akkoord om geen seksueel-georiënteerdobsceenvulgairlasterlijkhatelijkdreigendof ander 
materiaal dat niet overeenkomt te posten die om het even  toepasselijke wetten kunnen overtreden
U bent het ermee eens dat webmaster en de beheerder van  deze website het recht heeft om het even welk onderwerp 
te verwijderen of te bewerken op elk tijdstip dat het haar uitkomt.
Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u invoert opgeslagen gaat worden in een database.
            
Terwijl deze informatie niet aan derde zonder uw toestemming zal worden onthuld kunnen webmaster en de beheerder 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor het binnendringen in een beveiligd computersysteem.
            <
br /><br />
            
Dit systeem gebruikt cookies om informatie op te slaan over uw lokale computer.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevenszij dienen slechts om u van informatie te voorzien die aan uw 
individuele behoeften wordt aangepast.    
            <
br /><br />
            
Door op de knop onder u te klikken gaat u akkoord met deze voorwaarden.";

$lang['agree'&#93; = "Akkoord";
$lang['agree_not'&#93; = "Niet akkord";
$lang['show_user_images'&#93; = "Laat alle afbeeldingen zien die zijn geplaatst door &#123;gebruikersnaam&#125;";

//-----------------------------------------------------
//--- Image Upload ------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['field_required'&#93; = "Please fill out the &#123;field_name&#125; field!";
$lang['kb'&#93; = "kb";
$lang['px'&#93; = "px";
$lang['file_upload_error'&#93; = "Error uploading image file";
$lang['thumb_upload_error'&#93; = "Error uploading thumbnail file";
$lang['invalid_file_type'&#93; = "Invalid file type";
$lang['invalid_image_width'&#93; = "Image width invalid";
$lang['invalid_image_height'&#93; = "Image heigth invalid";
$lang['invalid_file_size'&#93; = "Image size invalid";
$lang['image_add_success'&#93; = "Image added";
$lang['allowed_mediatypes_desc'&#93; = "Valid extensions&#58; ";
$lang['keywords_ext'&#93; = "Keywords&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Keywords must be seperated by spaces.</span>";
$lang['user_upload'&#93; = "Upload Image";
$lang['image_name'&#93; = "Image Name&#58;";
$lang['media_file'&#93; = "Image File&#58;";
$lang['thumb_file'&#93; = "Thumbnail File&#58;";
$lang['max_filesize'&#93; = "Max. File Size&#58; ";
$lang['max_imagewidth'&#93; = "Max. Image Width&#58; ";
$lang['max_imageheight'&#93; = "Max. Image Height&#58; ";
$lang['image_file_required'&#93; = "Select an Image File!";
$lang['new_upload_emailsubject'&#93; = "New Upload to &#123;site_name&#125;";
$lang['new_upload_validate_desc'&#93; = "Your image will be validated once it has been reviewed.";

//-----------------------------------------------------
//--- Lightbox ----------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['lightbox_no_images'&#93; = "Er zijn geen afbeeldingen in je winkelwagen.";
$lang['lightbox_add_success'&#93; = "Afbeelding toegevoegd.";
$lang['lightbox_add_error'&#93; = "Fout toevoegen afbeelding!";
$lang['lightbox_remove_success'&#93; = "Afbeelding verwijderd uit winkelwagen.";
$lang['lightbox_remove_error'&#93; = "Fout verwijderen afbeelding!";
$lang['lightbox_register'&#93; = "In order to use the lightbox, you have to register.<br />&raquo; <a href=\"&#123;url_register&#125;\">Register now</a>";
$lang['lightbox_delete_success'&#93; = "Lightbox deleted.";
$lang['lightbox_delete_error'&#93; = "Error deleting lightbox!";
$lang['delete_lightbox'&#93; = "Delete lightbox";
$lang['lighbox_lastaction'&#93; = "Lightbox last updated&#58;";
$lang['delete_lightbox_confirm'&#93; = "Do you really want to delete the lightbox?";

//-----------------------------------------------------
//--- Misc --------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['new'&#93; = "nieuw"; // Marks categories and images as "NEW"
$lang['home'&#93; = "Home";
$lang['categories'&#93; = "Categoriën";
$lang['sub_categories'&#93; = "Subcategoriën";
$lang['lightbox'&#93; = "Winkelwagen";
$lang['error'&#93; = "Fout";
$lang['register'&#93; = "Registratie";
$lang['control_panel'&#93; = "Control panel";
$lang['profile'&#93; = "Gebruikers profiel";
$lang['search'&#93; = "Zoek";
$lang['advanced_search'&#93; = "Geavanceerd zoeken";
$lang['new_images'&#93; = "Nieuwe afbeeldingen";
$lang['top_images'&#93; = "Top afbeeldingen";
$lang['registered_user'&#93; = "Geregistreerde gebruikers";
$lang['logout'&#93; = "Log Uit";
$lang['login'&#93; = "Log In";
$lang['lang_auto_login'&#93; = "Log mij automatisch in bij mijn volgend bezoek?";
$lang['lost_password'&#93; = "Paswoord vergeten";
$lang['random_image'&#93; = "Random afbeelding";
$lang['site_stats'&#93; = "<b>&#123;total_images&#125;</b> afbeeldingen in <b>&#123;total_categories&#125;</b> categoriën.";
$lang['lang_loggedin_msg'&#93; = "Ingelogd als&#58; <b>&#123;loggedin_user_name&#125;</b>";
$lang['go'&#93; = "Ga";
$lang['submit'&#93; = "Verzend";
$lang['reset'&#93; = "Opnieuw";
$lang['save'&#93; = "Save";
$lang['yes'&#93; = "Ja";
$lang['no'&#93; = "Nee";
$lang['images_per_page'&#93; = "Afbeeldingen per pagina&#58;";
$lang['user_online'&#93; = "Aktieve gebruikers momenteel&#58; &#123;num_total_online&#125;";
$lang['user_online_detail'&#93; = "Er zijn momenteel <b>&#123;num_registered_online&#125;</b> geregistreerde gebruiker&#40;s&#41; &#40;&#123;num_invisible_online&#125; van hen zijn onzichtbaar&#41; en <b>&#123;num_guests_online&#125;</b> gast&#40;en&#41; online.";
$lang['lostfield_error'&#93; = "Vul alle velden in!";
$lang['rate'&#93; = "Rate";

//-----------------------------------------------------
//--- Paging ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['paging_stats'&#93; = "Gevonden&#58; &#123;total_cat_images&#125; afbeelding&#40;en&#41; in &#123;total_pages&#125; pagina&#40;s&#41;. Getoond&#58; afbeelding &#123;first_page&#125; tot &#123;last_page&#125;.";
$lang['paging_next'&#93; = "&raquo;";
$lang['paging_previous'&#93; = "&laquo;";
$lang['paging_lastpage'&#93; = "Laatste pagina &raquo;";
$lang['paging_firstpage'&#93; = "&laquo; Eerste pagina";

//-----------------------------------------------------
//--- Search ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['search_no_results'&#93; = "Je zoek opdracht heeft niets opgeleverd.";
$lang['search_by_keyword'&#93; = "Zoek op Keyword&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Gebruik termen als EN, OF en NIET om beter en gericht te kunnen zoeken. Gebruik asterisks &#40;*&#41; as a wildcard for partial matches.</span>";
$lang['search_by_username'&#93; = "Zoek op gebruikersnaam&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Gebruik asterisks &#40;*&#41; as a wildcard for partial matches.</span>";
$lang['search_terms'&#93; = "Zoek term&#58;";
$lang['search_fields'&#93; = "Doorzoek de volgende velden&#58;";
$lang['new_images_only'&#93; = "Laat alleen nieuwe afbeeldingen zien";
$lang['all_fields'&#93; = "Alle velden";
$lang['name_only'&#93; = "Alleen afbeeldings naam";
$lang['description_only'&#93; = "Alleen omschrijving";
$lang['keywords_only'&#93; = "Alleen keywords";
$lang['and'&#93; = "EN";
$lang['or'&#93; = "OF";

//-----------------------------------------------------
//--- New Images --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['no_new_images'&#93; = "Momenteel zijn er geen nieuwe afbeeldingen.";

//-----------------------------------------------------
//--- Admin Links -------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['edit'&#93; = "[Bewerk&#93;";
$lang['delete'&#93; = "[Verwijderen&#93;";
?>
Alle serieuze hulp is welkom!!!

Offline Peter Buyk

 • Pre-Newbie
 • Posts: 6
  • View Profile
wie helpt
« Reply #1 on: July 21, 2002, 07:05:19 AM »
wie helpt me om de volgende woorden naar goed nederlands te vertelen:

Caption
Caption writer
Byline
Original transmission reference
Supplemental

Offline Jaap12

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 108
  • View Profile
antw
« Reply #2 on: July 21, 2002, 01:32:25 PM »
Caption
Caption writer

Hoofdstuk
Hoofdstuk auteur, hoofdstuk schrijver

Offline pietg

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 86
  • View Profile
  • http://www.totaaldigitaal.nl
Nedrlandse vertaling 75 tot 80% klaar, wie helpt verder??
« Reply #3 on: July 22, 2002, 12:46:10 PM »
Hallo Peter,

Ik wil je helpen bij het vertalen, twee (of meer) weten meer als 1.
Winkelwagen als vertaling voor lightbox vind ik zelf wat minder. Dit omdat ik een ander pakket combineer en daar de winkelwagen voor gebruik.

Laat even weten wat ik nog meer kan doen.

Groet,
Piet


//-----------------------------------------------------
//--- Lightbox ----------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['lightbox_no_images'] = "Er zijn geen afbeeldingen in je verzamelalbum.";
$lang['lightbox_add_success'] = "Afbeelding toegevoegd.";
$lang['lightbox_add_error'] = "Fout toevoegen afbeelding!";
$lang['lightbox_remove_success'] = "Afbeelding verwijderd uit verzamelingalbum.";
$lang['lightbox_remove_error'] = "Fout verwijderen afbeelding!";
$lang['lightbox_register'] = "Om gebruik te kunnen maken van een verzamelalbum, moet je je registreren.<br />&raquo; <a href=\"{url_register}\">Registeer nu</a>";
$lang['lightbox_delete_success'] = "Verzamelalbum verwijderd.";
$lang['lightbox_delete_error'] = "Fout bij het verwijderen van het verzamelalbum!";
$lang['delete_lightbox'] = "Verwijder verzamelalbum";
$lang['lighbox_lastaction'] = "Laatste update verzamelalbum:";
$lang['delete_lightbox_confirm'] = "Wil je het verzamelalbum werkelijk verwijderen?";

//-----------------------------------------------------
//--- Comments ----------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['comments'] = "Commentaar:";
$lang['no_comments'] = "Er zijn geen commentaren bij deze afbeelding";
$lang['comments_deactivated'] = "Commentaar gedeactiveerd!";
$lang['post_comment'] = "Post commentaar";

Offline edwin

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 199
  • View Profile
  • http://www.foto-janssen.nl
Nedrlandse vertaling 75 tot 80% klaar, wie helpt verder??
« Reply #4 on: July 22, 2002, 04:39:36 PM »
Mensen, wat dachten jullie van lichtbox of gewoon lichtbak, zo noemde ik hem ook toen ik deze nog echt gebruikte voor mijn dia's
Nog ff kleine opmerking

$lang['general_error'] = "Er is een fout opgetreden. AUB <a href=javascript:history.go(-1)>return</a> en probeer opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de administrator.";

Is wek een erg lange zin, dit zou bv ook kunnen zijn "Algemene beschermingsfout bij herhaling contact opnemen met Administrator'

Dus maak de zinnen niet te lang als het ook korter "kan"

groet edwin

Offline Peter Buyk

 • Pre-Newbie
 • Posts: 6
  • View Profile
Bijna af
« Reply #5 on: July 22, 2002, 08:25:59 PM »
Oke beste mensen de code is zo goed als af op een paar kleinigheidjes na

hier volgt de code dan :

Code: [Select]


<?php
/**************************************************************************
 *                                                                        *
 *    4images - A Web Based Image Gallery Management System               *
 *    ----------------------------------------------------------------    *
 *                                                                        *
 *             File&#58; main.php                                             *
 *        Copyright&#58; &#40;C&#41; 2002 Jan Sorgalla                                *
 *            Email&#58; jan@4homepages.de                                    *
 *              Web&#58; http&#58;//www.4homepages.de                             *
 *    Scriptversion&#58; 1.6.1                                                *
 *                                                                        *
 *    Never released without support from&#58; Nicky &#40;http&#58;//www.nicky.net&#41;   *
 *                                                                        *
 **************************************************************************
 *                                                                        *
 *    Dieses Script ist KEINE Freeware. Bitte lesen Sie die Lizenz-       *
 *    bedingungen &#40;Lizenz.txt&#41; für weitere Informationen.                 *
 *    ---------------------------------------------------------------     *
 *    This script is NOT freeware! Please read the Copyright Notice       *
 *    &#40;Licence.txt&#41; for further information.                              *
 *                                                                        *
 *************************************************************************/
 
/**************************************************************************
 *                                                                        *
 *    English translation by Thomas &#40;http&#58;//www.japanreference.com&#41;       *
 *                                                                        *
 *************************************************************************/

$lang['no_settings'&#93; = "FOUT&#58; Kan geen configuratie settings laden!";

//-----------------------------------------------------
//--- Userlevel ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['userlevel_admin'&#93; = "Admin";
$lang['userlevel_user'&#93; = "Lid";
$lang['userlevel_guest'&#93; = "Gast";

//-----------------------------------------------------
//--- Categories --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['no_categories'&#93; = "Geen categoriën gevonden";
$lang['no_images'&#93; = "Er zijn geen afbeeldingen in deze categorie";
$lang['select_category'&#93; = "Selecteer categorie";

//----------------------------------------------------- 
//--- Comments ---------------------------------------- 
//----------------------------------------------------- 
$lang['comments'&#93; = "Commentaar&#58;"; 
$lang['no_comments'&#93; = "Er zijn geen commentaren bij deze afbeelding"; 
$lang['comments_deactivated'&#93; = "Commentaar gedeactiveerd!"; 
$lang['post_comment'&#93; = "Post commentaar";

//-----------------------------------------------------
//--- BBCode ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['bbcode'&#93; = "BBCode";
$lang['tag_prompt'&#93; = "Schrijf hier de tekst die geformatteerd moet worden&#58;";
$lang['link_text_prompt'&#93; = "Schrijf hier de tekst voor de link &#40;bijvoorbeeld mijn homepage&#41; &#40;niet verplicht&#41;";
$lang['link_url_prompt'&#93; = "Schrijf hier de volledige Url voor de link";
$lang['link_email_prompt'&#93; = "Schrijf hier het E-mail adres";
$lang['list_type_prompt'&#93; = "Wat voor soort sortering wil je? Schrijf '1' voor een genummerde sortering, schrijf 'a' voor een alfabetische sortering, of laat alles blank voor een sortering met opsommings tekens.";
$lang['list_item_prompt'&#93; = "Schrijf hier een sorterings item. Laat de box leeg of klik 'Annuleren' om de sortering compleet te maken.";

//-----------------------------------------------------
//--- Image Details -----------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['name_required'&#93; = "Schrijf hier je naam.";
$lang['headline_required'&#93; = "Schrijf hier je onderwerp.";
$lang['comment_required'&#93; = "Schrijf hier je commentaar.";
$lang['spamming'&#93; = "Je kunt niet zo snel herplaatsen, probeer het over een korte periode opnieuw.";
$lang['download_error'&#93; = "Download fout!";
$lang['register_download'&#93; = "Registreer om plaatjes te downloaden.<br />&raquo; <a href=\"&#123;url_register&#125;\">Registreer nu</a>";
$lang['voting_success'&#93; = "Bedankt voor het stemmen op deze afbeelding";
$lang['voting_error'&#93; = "Rating fout!";
$lang['already_voted'&#93; = "Sorry, je hebt onlangs al gestemd op deze afbeelding.";
$lang['prev_image'&#93; = "Vorige afbeelding&#58;";
$lang['next_image'&#93; = "Volgende afbeelding&#58;";
$lang['category'&#93; = "Categorie&#58;";
$lang['description'&#93; = "Omschrijving&#58;";
$lang['keywords'&#93; = "Keywords&#58;";
$lang['date'&#93; = "Datum&#58;";
$lang['hits'&#93; = "Hits&#58;";
$lang['downloads'&#93; = "Downloads&#58;";
$lang['rating'&#93; = "Rating&#58;";
$lang['votes'&#93; = "Stem&#40;men&#41;";
$lang['file_size'&#93; = "Groote afbeelding&#58;";
$lang['author'&#93; = "Author&#58;";
$lang['name'&#93; = "Naam&#58;";
$lang['headline'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['comment'&#93; = "Commentaar&#58;";
$lang['added_by'&#93; = "Geplaatst door&#58;";

// IPTC Tags
$lang['iptc_caption'&#93; = "Hoofdstuk&#58;"; 
$lang['iptc_caption_writer'&#93; = "Hoofdstuk auteur&#58;";
$lang['iptc_headline'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['iptc_special_instructions'&#93; = "Speciale instructies&#58;";
$lang['iptc_byline'&#93; = "Byline&#58;";
$lang['iptc_byline_title'&#93; = "Byline titel&#58;";
$lang['iptc_credit'&#93; = "Credit&#58;";
$lang['iptc_source'&#93; = "Source&#58;";
$lang['iptc_object_name'&#93; = "Object naam&#58;";
$lang['iptc_date_created'&#93; = "Datum created&#58;";
$lang['iptc_city'&#93; = "Woonplaats&#58;";
$lang['iptc_state'&#93; = "Provincë&#58;";
$lang['iptc_country'&#93; = "Land&#58;";
$lang['iptc_original_transmission_reference'&#93; = "Original transmission reference&#58;";
$lang['iptc_category'&#93; = "Categorie&#58;";
$lang['iptc_supplemental_category'&#93; = "Supplemental categorie&#58;";
$lang['iptc_keyword'&#93; = "Keywords&#58;";
$lang['iptc_copyright_notice'&#93; = "Copyright Notice&#58;";

//-----------------------------------------------------
//--- Postcards ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['send_postcard'&#93; = "Verzend E-Card";
$lang['edit_postcard'&#93; = "Bewerk E-Card";
$lang['preview_postcard'&#93; = "E-Card bekijken";
$lang['bg_color'&#93; = "Achtergrond kleur&#58;";
$lang['border_color'&#93; = "Border kleur&#58;";
$lang['font_color'&#93; = "Tekst kleur&#58;";
$lang['font_face'&#93; = "Tekst type&#58;";
$lang['recipient'&#93; = "Ontvanger";
$lang['sender'&#93; = "Verzender";
$lang['send_postcard_emailsubject'&#93; = "Een E-Card voor jou!";
$lang['send_postcard_success'&#93; = "Dank je! Je E-Card is verzonden!";
$lang['back_to_gallery'&#93; = "Terug naar Gallerie";
$lang['invalid_postcard_id'&#93; = "Foute E-Card ID.";

//-----------------------------------------------------
//--- Top Images --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['top_image_hits'&#93; = "Top 10 afbeeldingen hits";
$lang['top_image_downloads'&#93; = "Top 10 afbeeldingen downloads";
$lang['top_image_rating'&#93; = "Top 10 afbeeldingen classering";
$lang['top_image_votes'&#93; = "Top 10 afbeeldingen stemmen";

//-----------------------------------------------------
//--- Users -------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['send_password_emailsubject'&#93; = "Verzend paswoord voor &#123;site_naam&#125;";  // Mail subject for password.
$lang['update_email_emailsubject'&#93; = "Update email voor &#123;site_naam&#125;";         // Mail subject for activation code when changing email address
$lang['register_success_emailsubject'&#93; = "Registreer naar &#123;site_naam&#125;";     // Mail subject for activation code

$lang['no_permission'&#93; = "Je bent niet ingelogd of je hebt geen toegang voor deze site!";
$lang['already_registered'&#93; = "Je bent al geregistreerd. Ben je je paswoord vergeten klik dan <a href=\"&#123;url_lost_password&#125;\">hier</a>.";
$lang['username_exists'&#93; = "Gebruikersnaam is al in gebruik.";
$lang['email_exists'&#93; = "Email adres is al in gebruik.";
$lang['invalid_email_format'&#93; = "Vul een geldig E-mail adres in.";
$lang['register_success'&#93; = "Je bent nu geregistreerd. Er is nu een email verstuurd naar je met de aktivatie code.";
$lang['missing_activationkey'&#93; = "Je aktivatie sleutel is zoek.";
$lang['invalid_activationkey'&#93; = "Account inactief. Registreer nogmaals.</>";
$lang['activation_success'&#93; = "Dank je! Je account is geactiveerd. Log in.";
$lang['general_error'&#93; = "Er is een fout opgetreden. AUB <a href=javascript&#58;history.go&#40;-1&#41;>return</a> en probeer opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de administrator.";
$lang['invalid_username'&#93; = "Gebruikersnaam onbekend!";
$lang['invalid_passwort'&#93; = "Fout paswoord!";
$lang['update_email_error'&#93; = "Schrijf je email adres nogmaals!";
$lang['update_email_confirm_error'&#93; = "Het opgegeven email adres correspondeerd niet met de gebruikersnaam!";
$lang['update_profile_success'&#93; = "Je profiel is bijgewerkt!";
$lang['update_email_instruction'&#93; = "Wanneer je je email adres hebt veranderd, reaktiveer je account opnieuw. De aktivatiecode is naar je nieuw email adres gestuurd!";
$lang['invalid_email'&#93; = "Ongeldig email adres.";
$lang['send_password_success'&#93; = "Je paswoord is naar je email adres gestuurd.";
$lang['update_password_error'&#93; = "Je hebt een fout paswoord opgegeven.";
$lang['update_password_confirm_error'&#93; = "De twee paswoorden die je hebt opgegeven corresponderen niet!";
$lang['update_password_success'&#93; = "Je paswoord is veranderd.";
$lang['invalid_user_id'&#93; = "Geen gebruiker gevonden!";
$lang['emailuser_success'&#93; = "Email is verzonden";
$lang['send_email_to'&#93; = "Verzend een email bericht naar&#58;";
$lang['subject'&#93; = "Onderwerp&#58;";
$lang['message'&#93; = "Bericht&#58;";
$lang['profile_of'&#93; = "Gebruikers profiel van&#58;";
$lang['edit_profile_msg'&#93; = "Hier kun je je gebruikers profiel en je paswoord veranderen.";
$lang['edit_profile_email_msg'&#93; = "<br />Note&#58; wanneer je je email adres veranderd moet je je account reaktiveren. De aktivatie code is verzonden naar je nieuw email adres.";
$lang['join_date'&#93; = "Registratie datum&#58;";
$lang['last_action'&#93; = "Laatste aktiviteit&#58;";
$lang['email'&#93; = "Email&#58;";
$lang['email_confirm'&#93; = "Bevestig email&#58;";
$lang['homepage'&#93; = "Homepage&#58;";
$lang['icq'&#93; = "ICQ&#58;";
$lang['show_email'&#93; = "Maak mijn email adres zichtbaar&#58;";
$lang['allow_emails'&#93; = "Ontvang emails van administrators&#58;";
$lang['invisible'&#93; = "Verberg je online status&#58;";
$lang['optional_infos'&#93; = "Niet verplicht";
$lang['change_password'&#93; = "Verander paswoord";
$lang['old_password'&#93; = "Oud paswoord&#58;";
$lang['new_password'&#93; = "Nieuw paswoord&#58;";
$lang['new_password_confirm'&#93; = "Bevestig nieuw paswoord&#58;";
$lang['lost_password'&#93; = "Vul paswoord opnieuw in";
$lang['lost_password_msg'&#93; = "Wanneer je je paswoord bent vergeten, vul dan je email adres in die je hebt gebruikt voor je registratie.";
$lang['user_name'&#93; = "Gebruikersnaam&#58;";
$lang['password'&#93; = "Paswoord&#58;";

$lang['register_msg'&#93; = "Vul alle velden in. Geef een geldig email adres op zodat we je de aktivatie code kunnen toesturen.";
$lang['agreement'&#93; = "Voorwaarden bij Registratie&#58;";
$lang['agreement_terms'&#93; = "
            
Terwijl de beheerders van deze website zullen proberen om laakbaar materiaal 
zo snel mogelijk te verwijderen of te bewerkenis het onmogelijk om elke post te herzien
Daarom erkent u dat alle berichten die op deze website worden gepost alleen de meningen weergeven van de auteurs.
            
Daaromkunnen de beheerdersde moderatoren of webmasters slechts voor hun eigen posten aansprakelijk worden gehouden.
            <
br /><br />
            
U gaat er mee akkoord om geen seksueel-georiënteerdobsceenvulgairlasterlijkhatelijkdreigendof ander 
materiaal dat niet overeenkomt te posten die om het even  toepasselijke wetten kunnen overtreden
U bent het ermee eens dat webmaster en de beheerder van  deze website het recht heeft om het even welk onderwerp 
te verwijderen of te bewerken op elk tijdstip dat het haar uitkomt.
Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat alle informatie die u invoert opgeslagen gaat worden in een database.
            
Terwijl deze informatie niet aan derde zonder uw toestemming zal worden onthuld kunnen webmaster en de beheerder 
niet verantwoordelijk worden gehouden voor het binnendringen in een beveiligd computersysteem.
            <
br /><br />
            
Dit systeem gebruikt cookies om informatie op te slaan over uw lokale computer.
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevenszij dienen slechts om u van informatie te voorzien die aan uw 
individuele behoeften wordt aangepast.    
            <
br /><br />
            
Door op de knop onder u te klikken gaat u akkoord met deze voorwaarden.";

$lang['agree'&#93; = "Akkoord";
$lang['agree_not'&#93; = "Niet akkoord";
$lang['show_user_images'&#93; = "Laat alle afbeeldingen zien die zijn geplaatst door &#123;gebruikersnaam&#125;";

//-----------------------------------------------------
//--- Image Upload ------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['field_required'&#93; = "Please fill out the &#123;field_name&#125; field!";
$lang['kb'&#93; = "kb";
$lang['px'&#93; = "px";
$lang['file_upload_error'&#93; = "Fout uploading afbeelding";
$lang['thumb_upload_error'&#93; = "Fout uploading thumbnail";
$lang['invalid_file_type'&#93; = "Ongeldig afbeeldings extensie";
$lang['invalid_image_width'&#93; = "Ongeldige afbeeldings breedte";
$lang['invalid_image_height'&#93; = "Ongeldige afbeeldings hoogte";
$lang['invalid_file_size'&#93; = "Ongeldige afbeeldings groote";
$lang['image_add_success'&#93; = "Afbeelding toegevoegd";
$lang['allowed_mediatypes_desc'&#93; = "Geldige extensies&#58; ";
$lang['keywords_ext'&#93; = "Keywords&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Keywords moeten gescheiden worden door spaces.</span>";
$lang['user_upload'&#93; = "Upload Afbeelding";
$lang['image_name'&#93; = "Afbeeldings Naam&#58;";
$lang['media_file'&#93; = "Afbeeldings Extensie&#58;";
$lang['thumb_file'&#93; = "Thumbnail Extensie&#58;";
$lang['max_filesize'&#93; = "Max. File Size&#58; ";
$lang['max_imagewidth'&#93; = "Max. Afbeeldings Breedte&#58; ";
$lang['max_imageheight'&#93; = "Max. Afbeeldings Hoogte&#58; ";
$lang['image_file_required'&#93; = "Selecteer een Afbeeldings Extensie!";
$lang['new_upload_emailsubject'&#93; = "Nieuwe Upload naar &#123;site_name&#125;";
$lang['new_upload_validate_desc'&#93; = "Je afbeelding zal worden bevestigd zodra het is herzien.";

//----------------------------------------------------- 
//--- Lightbox ---------------------------------------- 
//----------------------------------------------------- 
$lang['lightbox_no_images'&#93; = "Er zijn geen afbeeldingen in je verzamelalbum."; 
$lang['lightbox_add_success'&#93; = "Afbeelding toegevoegd."; 
$lang['lightbox_add_error'&#93; = "Fout toevoegen afbeelding!"; 
$lang['lightbox_remove_success'&#93; = "Afbeelding verwijderd uit verzamelingalbum."; 
$lang['lightbox_remove_error'&#93; = "Fout verwijderen afbeelding!"; 
$lang['lightbox_register'&#93; = "Om gebruik te kunnen maken van een verzamelalbum, moet je je registreren.<br />&raquo; <a href=\"&#123;url_register&#125;\">Registeer nu</a>"; 
$lang['lightbox_delete_success'&#93; = "Verzamelalbum verwijderd."; 
$lang['lightbox_delete_error'&#93; = "Fout bij het verwijderen van het verzamelalbum!"; 
$lang['delete_lightbox'&#93; = "Verwijder verzamelalbum"; 
$lang['lighbox_lastaction'&#93; = "Laatste update verzamelalbum&#58;"; 
$lang['delete_lightbox_confirm'&#93; = "Wil je het verzamelalbum werkelijk verwijderen?"; 

//-----------------------------------------------------
//--- Misc --------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['new'&#93; = "nieuw"; // Marks categories and images as "NEW"
$lang['home'&#93; = "Home";
$lang['categories'&#93; = "Categoriën";
$lang['sub_categories'&#93; = "Subcategoriën";
$lang['lightbox'&#93; = "Album";
$lang['error'&#93; = "Fout";
$lang['register'&#93; = "Registratie";
$lang['control_panel'&#93; = "Control panel";
$lang['profile'&#93; = "Gebruikers profiel";
$lang['search'&#93; = "Zoek";
$lang['advanced_search'&#93; = "Geavanceerd zoeken";
$lang['new_images'&#93; = "Nieuwe afbeeldingen";
$lang['top_images'&#93; = "Top afbeeldingen";
$lang['registered_user'&#93; = "Geregistreerde gebruikers";
$lang['logout'&#93; = "Log Uit";
$lang['login'&#93; = "Log In";
$lang['lang_auto_login'&#93; = "Log mij automatisch in bij mijn volgend bezoek?";
$lang['lost_password'&#93; = "Paswoord vergeten";
$lang['random_image'&#93; = "Random afbeelding";
$lang['site_stats'&#93; = "<b>&#123;total_images&#125;</b> afbeeldingen in <b>&#123;total_categories&#125;</b> categoriën.";
$lang['lang_loggedin_msg'&#93; = "Ingelogd als&#58; <b>&#123;loggedin_user_name&#125;</b>";
$lang['go'&#93; = "Ga";
$lang['submit'&#93; = "Verzend";
$lang['reset'&#93; = "Opnieuw";
$lang['save'&#93; = "Save";
$lang['yes'&#93; = "Ja";
$lang['no'&#93; = "Nee";
$lang['images_per_page'&#93; = "Afbeeldingen per pagina&#58;";
$lang['user_online'&#93; = "Aktieve gebruikers momenteel&#58; &#123;num_total_online&#125;";
$lang['user_online_detail'&#93; = "Er zijn momenteel <b>&#123;num_registered_online&#125;</b> geregistreerde gebruiker&#40;s&#41; &#40;&#123;num_invisible_online&#125; van hen zijn onzichtbaar&#41; en <b>&#123;num_guests_online&#125;</b> gast&#40;en&#41; online.";
$lang['lostfield_error'&#93; = "Vul alle velden in!";
$lang['rate'&#93; = "Rate";

//-----------------------------------------------------
//--- Paging ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['paging_stats'&#93; = "Gevonden&#58; &#123;total_cat_images&#125; afbeelding&#40;en&#41; in &#123;total_pages&#125; pagina&#40;s&#41;. Getoond&#58; afbeelding &#123;first_page&#125; tot &#123;last_page&#125;.";
$lang['paging_next'&#93; = "&raquo;";
$lang['paging_previous'&#93; = "&laquo;";
$lang['paging_lastpage'&#93; = "Laatste pagina &raquo;";
$lang['paging_firstpage'&#93; = "&laquo; Eerste pagina";

//-----------------------------------------------------
//--- Search ------------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['search_no_results'&#93; = "Je zoek opdracht heeft niets opgeleverd.";
$lang['search_by_keyword'&#93; = "Zoek op Keyword&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Gebruik termen als EN, OF en NIET om beter en gericht te kunnen zoeken. Gebruik asterisks &#40;*&#41; as a wildcard for partial matches.</span>";
$lang['search_by_username'&#93; = "Zoek op gebruikersnaam&#58;<br /><span class=\"smalltext\">Gebruik asterisks &#40;*&#41; as a wildcard for partial matches.</span>";
$lang['search_terms'&#93; = "Zoek term&#58;";
$lang['search_fields'&#93; = "Doorzoek de volgende velden&#58;";
$lang['new_images_only'&#93; = "Laat alleen nieuwe afbeeldingen zien";
$lang['all_fields'&#93; = "Alle velden";
$lang['name_only'&#93; = "Alleen afbeeldings naam";
$lang['description_only'&#93; = "Alleen omschrijving";
$lang['keywords_only'&#93; = "Alleen keywords";
$lang['and'&#93; = "EN";
$lang['or'&#93; = "OF";

//-----------------------------------------------------
//--- New Images --------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['no_new_images'&#93; = "Momenteel zijn er geen nieuwe afbeeldingen.";

//-----------------------------------------------------
//--- Admin Links -------------------------------------
//-----------------------------------------------------
$lang['edit'&#93; = "[Bewerk&#93;";
$lang['delete'&#93; = "[Verwijderen&#93;";
?>
Heb je nog op en/of aanmerkingen of dingen die voor verandering vatbaar zijn laat het me dan even weten.

Offline pietg

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 86
  • View Profile
  • http://www.totaaldigitaal.nl
Nedrlandse vertaling 75 tot 80% klaar, wie helpt verder??
« Reply #6 on: July 22, 2002, 08:42:14 PM »
IPTC info, misschien heeft iemand de NL versie van Photoshop om alle juiste termen te gebruiken.

http://www.e-press.nl/bestandsinfo.htm

Piet

 

Post your comments here