Author Topic: ãÔßáå Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ ÇáÊáÞÇÆí  (Read 4971 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jraa7

 • Pre-Newbie
 • Posts: 2
  • View Profile
ãÔßáå Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ ÇáÊáÞÇÆí
« on: November 08, 2009, 04:30:46 PM »
ÇáÓáÇã Úáíßã

ÇÎæÇäí áãä ÇÈí ÇÑÝÚ ÕæÑ  ãÕÛÑå

íØáÚ áí


ÇäÔÇÁ ÇáãÕÛÑÇÊ á : q8-land (101) (q8-land (101).jpg) ....   
Warning: imagejpeg() [function.imagejpeg]: Unable to open './../data/thumbnails/13/q8-land (101).jpg' for writing: Permission denied in /home/brator/public_html/gallery/includes/image_utils.php on line 93

   ÎØÃ Ýí ÇäÔÇÁ ÇáãÕÛÑÇÊ!

Offline fares

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
  • View Profile
  • ãæÞÚ ÇáÚÇÈ
Re: ãÔßáå Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ ÇáÊáÞÇÆí
« Reply #1 on: November 08, 2009, 06:57:50 PM »
اوف ليش كلامك طلع مشفر لازم اغير الترميز

المهم اخوي شوف هل فيه وجود للمجلد

على الامتداد
madia/data/thumbnails/13
يعني المجلد 13 يكون موجود
اذا موجود يكون تمام بس اعطيه تصريح 777
واظن راح تروح مشكلتك  :mrgreen:


Offline jraa7

 • Pre-Newbie
 • Posts: 2
  • View Profile
Re: ãÔßáå Ýí ÊÕÛíÑ ÇáÕæÑ ÇáÊáÞÇÆí
« Reply #2 on: November 08, 2009, 08:42:06 PM »
ÊÓáã íÇáæÍÔ
ãÔßææÑ

 

Post your comments here