Author Topic: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في  (Read 19306 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline asms

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 154
  • View Profile
digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« on: November 15, 2007, 10:16:04 PM »
حمل الملف من المرفقات
ارسال الصور التي في الملف
الي ملف الثيم دخال
images
مثال
اسم الثيم/images/tags/subjoin.gif
ضع هذ الكود في اي
مكان في الثيم
Code: [Select]
<!--Begoodbe mod  -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr>
    <td class="head3" valign="top" style="background-image:url('{template_url}/images/cat.gif');" width="100%">
<span lang="ar-sa">ترشيح المواقع</span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center" valign="top" class="row1">

<a href="http://del.icio.us/post?v=4&noui&jump=close&url={list_url}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/delicious.16px.gif" alt="delicious" width="16" height="16" border="0"></a>

<a href="http://subjoin.su.funpic.de/submit.php?url={list_url}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/subjoin.gif" alt="Subjoin it!" width="16" height="16" border="0"></a>


<a href="http://tools.splitbrain.org/scuttle/bookmarks.php?action=add&address={list_url}&title={site_name}&description={image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/scuttle.16px.gif" alt="scuttle" width="16" height="16" border="0" /></a>
 

  <a href="http://www.diigo.com/post?url={list_url}&title={site_name}-{image_name}&comments=" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/diigo.gif" alt="diigo" width="16" height="16" border="0" /></a>
 
  <a href="http://cgi.fark.com/cgi/fark/edit.pl?new_url={list_url}&amp;new_comment={site_name}-{image_name}&amp;linktype=Misc" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/fark.png" alt="fark" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://feedmelinks.com/categorize?from=toolbar&amp;op=submit&amp;url={list_url}&amp;name={site_name}-{image_name}" target="_blank">
  <img src="{template_url}/images/tags/feedmelinks.png" alt="feedmelinks" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://www.furl.net/storeIt.jsp?t={site_name}-{image_name}&u={list_url}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/furl.16px.gif" alt="furl" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://www.blinkbits.com/bookmarklets/save.php?v=1&amp;source_url={list_url}&amp;title={site_name}&amp;body={image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/blinkbits.png" alt="blinkbits" width="16" height="16" border="0"></a>
  <br />
  <a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Url={list_url}&amp;Title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/blinklist.png" alt="blinklits" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/blogmarks.png" alt="blogmarks" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://co.mments.com/track?url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/co.mments.gif" alt="co.mments" width="16" height="16" border="0"></a>
   
 
  <a href="http://www.connotea.org/addpopup?continue=confirm&amp;uri={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/connotea.png" alt="connotea" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  <a href="http://de.lirio.us/rubric/post?uri={list_url};title={site_name}-{image_name};when_done=go_back" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/delirious.png" alt="delirious" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/digg.png" alt="digg" width="16" height="16" border="0"></a>
 
   
  <a href="http://www.linkagogo.com/go/AddNoPopup?url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/linkagogo.png" alt="linkagogo" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <br />
  <a href="http://ma.gnolia.com/beta/bookmarklet/add?url={list_url}&amp;title={site_name}&amp;description={image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/magnolia.png" alt="magnolia" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <a href="http://www.netvouz.com/action/submitBookmark?url={list_url}&amp;title={site_name}&amp;description={image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/netvouz.png" alt="netvouz" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
 
  <a href="http://www.newsvine.com/_tools/seed&amp;save?u={list_url}&amp;h={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/newsvine.png" alt="newsvine" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
 
  <a href="http://www.rawsugar.com/tagger/?turl={list_url}&amp;tttl={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/rawsugar.png" alt="rawsugar" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <a href="http://reddit.com/submit?url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/reddit.png" alt="reddit" width="16" height="16" border="0"></a>
 

  <a href="http://www.shadows.com/features/tcr.htm?url={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/shadows.png" alt="shadows" width="16" height="16" border="0"></a>
 

  <a href="http://www.simpy.com/simpy/LinkAdd.do?href={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/simpy.png" alt="simpy" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <br />
 
 
  <a href="http://smarking.com/editbookmark/?url={list_url}&amp;description={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/smarking.png" alt="smarking" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <a href="http://www.spurl.net/spurl.php?v=3&title={site_name}-{image_name}&url={list_url}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/spurl.16px.gif" alt="spurl" width="16" height="16" border="0"></a>
 
   
  <a href="http://tailrank.com/share/?text=&amp;link_href={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/tailrank.png" alt="tailrank" width="16" height="16" border="0"></a>
 
   
  <a href="http://wists.com/r.php?c=&amp;r={list_url}&amp;title={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/wists.png" alt="wists" width="16" height="16" border="0"></a>
 
 
  <a href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u={list_url}&amp;={site_name}-{image_name}" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/yahoomyweb.png" alt="yahoomyweb" width="16" height="16" border="0"></a> </p>
 
 <a href="http://www.begoodbe.com" target="_blank"><img src="{template_url}/images/tags/begoodbe.png" alt="begoodbe" width="16" height="16" border="0"></a>
 
  </td>
  </tr>
</table>
<!--Begoodbe mod end -->
« Last Edit: November 16, 2007, 08:08:10 AM by Nicky »

Offline sysay.com

 • Newbie
 • *
 • Posts: 11
 • áÇ Åáå ÅáÇ Çááå .. ãÍãÏ ÑÓæá Çááå
  • View Profile
  • ÔÈßÉ Ãæä áÇíä
ÑÏ: digg,del.icio.us ÊÑÔíÍ ÇáãæÞÚ Ýí
« Reply #1 on: December 10, 2007, 10:00:00 AM »
ÌÒÇß Çááå ßá ÎíÑ

áßä ÚÝæÇð áã ÃÝåã ãÇáÝÇÆÏÉ ãä åÐÇ ÇáãæÏíá !! ÇÑÌæ ÇáÊæÖíÍ

æÔßÑÇð
ãäÊÏì ÇáÏÚã ÇáÚÑÈí ááÝæÑ ÅíãÌÒ

http://www.4homepages.de/forum/index.php?board=27.0

http://www.sysay.com

Offline asms

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 154
  • View Profile
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #2 on: December 10, 2007, 07:03:49 PM »

Offline fares

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
  • View Profile
  • ãæÞÚ ÇáÚÇÈ
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #3 on: November 28, 2008, 11:33:24 PM »
لم أجد الأيقونة في المثال

Offline asms

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 154
  • View Profile
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #4 on: November 29, 2008, 01:18:47 AM »
:lol:اخوي المثال إن حذف

Offline Panoramic

 • Newbie
 • *
 • Posts: 33
  • View Profile
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #5 on: January 01, 2009, 10:38:43 AM »
شكرا لك

Offline meleik

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
  • View Profile
  • designer's blog
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #6 on: May 25, 2009, 12:41:40 AM »
الف شكر

Offline Panoramic

 • Newbie
 • *
 • Posts: 33
  • View Profile
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #7 on: October 07, 2009, 06:50:04 AM »
الف شكر

من فترة ابحث عنها

antigirlz

 • Guest
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #8 on: August 17, 2010, 07:21:49 AM »
This message has been deleted by V@no as spam!
« Last Edit: August 17, 2010, 07:33:04 AM by V@no »

Offline hemi4ever

 • Pre-Newbie
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: digg,del.icio.us ترشيح الموقع في
« Reply #9 on: September 13, 2010, 02:59:17 PM »
مشكووور على الطريقه

وهذا المثال

www.hemi4ever.com/img
تلاقونه بالفوتر

 

Post your comments here