Author Topic: Chmod ayarlarý nedir?  (Read 6889 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Chmod ayarlarý nedir?
« on: August 27, 2008, 11:17:02 PM »
CHMOD kelime olarak Ýngilizce "Change Mode" kelimesinden gelmektedir. Türkçe de "Tür Deðiþtirme" anlamýna gelmektedir. Web açýsýndan ise  chmod, sunucuda olan bir dosyaya yazýlma, okunma ve calýþtýrýlma izni vermek demektir. Herhangi bir dosyayý sunucuya yüklediðimizde kullanýcýlara bu üç seçenekten birini veya bir kaçýný sunarýz. Kýsacasý chmod'a herhangi bir dosya için izin sistemi diyebiliriz.

Dosya chmod deðerlerini kýsaca þöyle açýklayalým;

chmod degeri 3 rakamdan oluþmaktadýr: (Örnek: 444, 644, 755 vb.)
Buradaki ilk rakam Yönetici iznini belirtir
Ýkinci rakam gruplar içindir, Örnek olarak Moderator grubu için verilen izindir
Üçüncü rakam ise normal kullanýcýlar için verilen izindir.

Buradaki rakamlar elbette geliþi güzel verilmemiþtir. Buraya yani birinci, ikinci ve üçüncü olarak kullanýlacak olan  rakamlarýn her birinin bir anlamý vardýr. Yukarýda basamaklarýn anlamlarýný belirttik. Þimdi ise basamaklardaki rakamlarýn ne anlama geldiklerini açýklayalým:

Bu basamaklarda 1'den 7'ye kadar olan rakamlar (1 ve 7 dahil) kullanýlýr ve her birinin bir anlamý vardýr:

1 - çalýþtýrýlabilir,
2 - yazýlabilir,
3 - hem yazýlabilir hem çalýþtýrýlabilir,
4 - okunabilir,
5 - hem okunabilir hem de çalýþtýrýlabilir,
6 - hem okunabilir hem de yazýlabilir,
7 - hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir.

Bu bilgileri verdikten sonra en çok kullanýlanlarýn ne anlama geldiklerini inceleyelim:

chmod 444: Yukarýda bahsettiðimiz 3 grup tarafýndan sadece okunabilir,
chmod 644: Admin tarafýndan yazýlabilir, diðer iki grup tarafýndan okunabilir,
chmod 755: Admin tarafýndan hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir, diðer iki grup tarafýndan ise okunabilir ve çalýþtýrýlabilir,
chmod 777: Her üç grup tarafýndan hem okunabilir hem yazýlabilir hem de çalýþtýrýlabilir. Burada hiç bir kýsýtlama yoktur ve tehlikeli bir durumdur. Tavsiye edilmez.

Offline cakotr

 • Newbie
 • *
 • Posts: 43
  • View Profile
  • resimlerle pembedeniz
Re: Chmod ayarlarý nedir?
« Reply #1 on: August 27, 2008, 11:29:17 PM »
çok teşekkürler , çok açıklayıcı olmuş.Yeni başlayanların en merak ettikleri konulardan teki

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: Chmod ayarlarý nedir?
« Reply #2 on: August 27, 2008, 11:32:52 PM »
çok teþekkürler , çok açýklayýcý olmuþ.Yeni baþlayanlarýn en merak ettikleri konulardan teki
rica ederim.bir de görsel bir ders hazýrlamayý duþunuyorum ýnþ

 

Post your comments here