Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 32
106
Turkish / Türkçe / Re: Fatal error hatasý
« on: October 27, 2008, 09:36:46 PM »
php.ini acinca , safe_mode = On
yaziyor sadece,

phpinfo.php acinca orada  memory_limit 32M yaziyor.
evet gördüðünüz gibi yetmiyor. Onu 64M yaparmýsýnýz bakalým sorun düzelecek mi? mecbur deneme yanýlma ile halledeceðiz.

107
Turkish / Türkçe / Re: Fatal error hatasý
« on: October 27, 2008, 09:14:27 PM »
php.ini dosyanýn içine bakarmýsýn
Code: [Select]
memory_limit = kaç yazýyor bu sýnýrdan kaynaklanmakda tahmýnýmce

108
Temalar / Re: 4images photo-box temasý Katagoriler yanda
« on: October 27, 2008, 09:12:32 AM »
Bu tema en çok sevdiðim temalardan biri. Ellerine saðlýk süper olmuþ.

109
Turkish / Türkçe / Re: Fatal error hatasý
« on: October 27, 2008, 09:11:25 AM »
fotoðraf yuklerken tam nasýl bir hata alýyorsunuz onu yazýn, bir bakalým.

110
Turkish / Türkçe / Re: Turkce Karakter
« on: October 27, 2008, 09:01:53 AM »
http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=21121.msg123649#msg123649 burda ayný sorunu yaþayan arkadaþa cevap vermiþtik bakýnýz

111
Modifikasyonlar / Re: [MOD] flv video ekleme modu
« on: October 26, 2008, 02:12:46 PM »
elinize saðlýk. güzel olmuþ. ayrýca video çok anlamlý saolun.

112
Modifikasyonlar / Re: [MOD] flv video ekleme modu
« on: October 26, 2008, 11:57:22 AM »
sanýrým temayý deðiþmiþsiniz bu temada da ayný iþlemleri yapýn.animasyonlarý swf ise hiç moda ihtiyaç duymadan atabilirsiniz.

113
Turkish / Türkçe / Re: Bu onizleme scripti uyarlanabilirmi ?
« on: October 24, 2008, 01:19:41 PM »
4images için bu mod mevcut ama nerde gördüm hatýrlamýyorum. Arama yapayým bulunca modu paylaþýrým.

114
Turkish / Türkçe / Re: Coklu Onizleme hatasi
« on: October 23, 2008, 01:50:57 PM »
ucretli host satýn aldým kendi sitem  :oops:
www.resimlerde.net
hostunuz tarafýndan yüklenmiþtir büyük ihtimal. bakýn hatayý ayný þekilde forumda araþtýrýn ayný tavsiyelerde bulunulmuþtur. Örnek: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=4887.0  sizin  hatanýz safe mode gibi bir sorunda gözüküyor. isterseniz ayný konuda sorun Adminler cevaplasýn.safe modeun off olduðunu kontrol edin.

115
Turkish / Türkçe / Re: Coklu Onizleme hatasi
« on: October 23, 2008, 01:07:59 PM »
GD Bibliothek ayarýnda kullanýyorum anlamadýgým eski oluþturdugum dosyalarýn içine mesela id : 10 toplu önizleme olusturuluyor yeni katagori açtým diyelim tv diye id 50 olsun ön izleme yapýnca hatayý veriyor...önceden sorun yoktu hep böyle yapýyordum anlamadým.
NetPBM ücretsizmidir ve nerden yükleyecegimi bulamadým download adresi vermeniz mümkünmü teþekkürler.
sunucu size mi ait.

116
Turkish / Türkçe / Re: Coklu Onizleme hatasi
« on: October 23, 2008, 06:44:41 AM »
Önizleme yapmak için sanýrým GD2 yi kullanýyorsunuz. Bu sizdeki ftpden yüklenen gif dosyalarýna önizlemeyi desteklemiyor.ImageMagick veya  NetPBM bu mümkün.NetPBM, ftpden yükleyeceðin resimlere önizleme yapmaya birebir. ancak sunucuda yüklü olmasý lazým.

117
Temalar / Re: 4images photography-shot Themes
« on: October 22, 2008, 02:01:57 PM »
Ellerine saðlýk. Milletimizde niçin bu kadar emeðe saygý yok anlayamýyorum. 2000 den fazla bugüne kadar 4images mobil server Türkçe  indiren var teþekkür eden bir kaç kiþiyi geçmiyor. Kimi mesajlara bakýyorum 6000 kiþi bakmýþ bir kiþi bile teþekkürler deme zahmetinde bulunmamýþ. Hiç bir menfaat güdülmeden destek verilmeye çalýþdýðýný unutmamak lazým... tekrar teþekkürler murat. Ellerin dert görmesin. butonlarý da belirttðim þekilde halledersin inþ.

118
Modifikasyonlar / Re: [MOD]Giriþ yaparken yönlendirmeye son
« on: October 21, 2008, 01:47:40 PM »
iyi güzel fakat 1.7.6 da çalýþmýyor galiba.ben denedim fakat hiç bir deðiþiklik olmadý
1.7.6 da denedim. deðiþikliiði þöyle farkedeceksin. Normalde bir üye herhangi bir sayfadan giriþ yapýnca(log in olunca) anasayfaya yönelendiriyordu dolasýyla o daha önceki resmi arayýp bulmasý gerekiyordu.Bu iþlemi yaparsan o sayfada giriþ yapar anasayfaya yönlendirmez.

120
Modifikasyonlar / Re: [MOD]Son giris yapan uyeler
« on: October 21, 2008, 10:26:12 AM »
kardeþ page_header.php dosyasýnda   ?> nýn arkasýna olacakmýþ önüne koyunca hata verdi bir de bu listeyi altalta sýralýyor ben yanyana sýralamasýný istiyorum nasýl olacak
yanyana sýralamak istiyorsan buyur bak bir arkadaþ daha sormuþ burda cevapladýk: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=30.msg226#msg226

Pages: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 32
Post your comments here