Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - DilnüvaZ

Pages: 1 2 [3]
31
Modifikasyonlar / [MOD]Üyeniz yüklediklerini Görsün
« on: April 20, 2008, 01:34:41 PM »
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saygı değer 4images üyeleri;
Sitenizdeki üyelerin kontrol panelınde yükledikleri Resimleri,dosyaları görmesini istiyor musunuz? O zaman çok kısa olan bu işlemi hemen yapın : 8)
1: Öncelikleri Ekteki dosyayı indirip rar dosyasından çıkardıkdan sonra  onu public_html/templates/kendi temanıza atın

2: member.php yi açıp şu kodu bulun :
Code: [Select]
if ($action == "editprofile") {
  $txt_clickstream = $lang['control_panel'];
Bu kodun  öncesine aşağıdaki kodu  ekleyin
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Show uploaded images from edit profile ----------
//-----------------------------------------------------
if ($action == "show_uploaded_images") {
       
$sql1 = "

SELECT i.image_id, i.image_name, i.image_thumb_file, i.image_media_file, i.cat_id" . get_user_table_field(", u.", "user_name") . "
FROM (" . IMAGES_TABLE . " i, " . CATEGORIES_TABLE . " c)
LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON (" . get_user_table_field("u.", "user_id") . " = i.user_id)
WHERE i.image_active = 1 AND i.cat_id = c.cat_id AND " . get_user_table_field("u.", "user_id") . " = i.user_id AND i.user_id = " . $user_info['user_id'] . " AND (i.cat_id NOT IN (".get_auth_cat_sql("auth_viewimage", "NOTIN").", ".get_auth_cat_sql("auth_viewcat", "NOTIN")."))
ORDER BY i.image_date DESC

";

$result = $site_db->query($sql1);
$num_rows = $site_db->get_numrows($result);

if (!$num_rows)  {
  $uploaded_images_from_edit_profile = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\"><tr class=\"imagerow1\"><td>";
  $uploaded_images_from_edit_profile .= $lang['no_new_images'];
  $uploaded_images_from_edit_profile .= "</td></tr></table>";
}
else  {
  $uploaded_images_from_edit_profile = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($uploaded_images_from_edit_profile_row = $site_db->fetch_array($result)) {
      $user_name = format_text(trim(ucfirst($uploaded_images_from_edit_profile_row[$user_table_fields['user_name']]), 2));
     
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $uploaded_images_from_edit_profile .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($uploaded_images_from_edit_profile_row);
    $uploaded_images_from_edit_profile .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $uploaded_images_from_edit_profile .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == $config['image_cells']) {
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while

  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($f = 0; $f < $leftover; $f++) {
        $uploaded_images_from_edit_profile .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "</tr>\n";
    }
  }
  $uploaded_images_from_edit_profile .= "</table>\n";
} // end else


$site_template->register_vars("lang_uploaded_images_from_edit_profile", $lang['uploaded_images_from_edit_profile']);
$site_template->register_vars("uploaded_images_from_edit_profile", $uploaded_images_from_edit_profile);
$site_template->register_vars("lang_uploaded_images_go_back", $lang['uploaded_images_go_back']);
$content = $site_template->parse_template("member_editprofile");
$txt_clickstream = $lang['show_uploaded_images'];

unset($uploaded_images_from_edit_profile);
}

2.1 yine member.php de bu kodu bulun:
Code: [Select]
"lang_edit_profile_msg" => $edit_profile_msg,Sonrasına bu kodu ekleyin :
Code: [Select]
"lang_show_uploaded_images" => $lang['show_uploaded_images'],
3: olarak olarak public_html/lang/ türkçe/ main php yi açın :
en aşığıcaki ?> bunun öncesine şu kodu ekleyin

Code: [Select]
$lang['show_uploaded_images'] = "Yüklediğin Resimler ";
$lang['uploaded_images_from_edit_profile'] = "Senin Tarafından  Yüklenenler";
$lang['uploaded_images_go_back'] = "<span class=\"smalltext\">[ Profiline Geri Dön ]</span>";

Dilerseniz bu türkçe yazan  kısmı değişebilirsiniz

şimdi kendi kontrol panelinize gidin ve yüklediklerinizi görün veya üyelerinizinkine bakın :)
 Kolay gelsin

DilnüvaZ

32
Modifikasyonlar / [MOD]flashmp3 dinletin sitenizde
« on: March 28, 2008, 03:52:29 PM »
4images resim sitenizde mp3 oynatmak daha doðrusu dinlemek ister miydiniz ? o zaman daha önce ingilizce anlatýlmýþ  bu konun türkçesini yine DilnüvaZ farkýyla öðrenin:
 Öncelikle
1: Öncelikle  dosyayý indirin bu adresden indirin üye olmayanlar indiremiyor. Üye oldukdan sonra  Mod :mp3  kýsmýndan indirin Eklentiye eklemem yasak çünkü KW nin konusu týklayýn :  offline [/I]
yeni dosyalar :
 flash_mp3_player.swf
- flash_mp3_player_list.xml
 flash_mp3_player_lightbox.swf

bunlarýn hepsini  ana dýzýne atýn yani public_html ye.Ardýndan flash_mp3_player_list.xml yi chmod 666 yapýn...
2:
templates/kendi temanýz/media/mp3.html yi açýn
eski kodlarýn tamamýný bu kodla deðiþin:
Code: [Select]
<!-- Template file for MP3 Audio Files -->
<!-- ######################################### Start Mod Flash-Mp3-Player #################################### -->
<div align="center"><center>
<table border="0" width="400" height="170" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="100%" align="center">
     <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="170" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" id="flash-mp3-player" align="texttop">
     <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
     <param name="movie" value="flash_mp3_player.swf" />
     <param name="quality" value="high" />
     <param name="scale" value="noscale" />
     <param name="wmode" value="transparent" />
     <embed src="flash_mp3_player.swf" quality="high" wmode="transparent" width="400" height="170" scale="noscale" name="flash-mp3-player" align="texttop" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
    </object>
   </td>
  </tr>
 </table>
</center></div>
<!-- ######################################### End Mod Flash-Mp3-Player #################################### -->
  3: details.php yi  açýn bu kodu bulun :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Print Out ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
bu kodun oncesýne aþaðýdaki kodu ekleyin :
Code: [Select]
//######################################### Start MOD: Flash-Mp3-Player #####################################################
 $file_ext = get_file_extension($image_row['image_media_file']);
 if ($file_ext == 'mp3')
 {
 function leeren($file) {
     $datei = fopen($file,"w");
     fputs($datei,"");
     fclose($datei);
 }
 leeren("flash_mp3_player_list.xml");

 $fp = fopen("flash_mp3_player_list.xml", "w+");
 $text = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<songs>\n<song path=\"./data/media/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_media_file']."\" bild=\"./data/thumbnails/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_thumb_file']."\" artist=\"".$image_row['image_keywords']."\" title=\"".$image_row['image_name']."\" />\n</songs>\n";
 fwrite($fp, $text);
 fclose($fp);
 }
//######################################### End MOD: Flash-Mp3-Player #####################################################
4.
templates/kendi temanýz/lightbox.html yi açýn ve bu kodu bulun :
Code: [Select]
{if thumbnails}bu koddan sonra aþaðýdaki kodu ekleyin
Code: [Select]
<!-- ############################### Start MOD: Flash-Mp3-Player ########################################### -->
{player}
<!-- ############################### END MOD: Flash-Mp3-Player ########################################### -->
5:
lightbox.php yi açýn ve bu kodun tamanýný bulun :

Code: [Select]
$thumbnails = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">\n";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)) {
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $thumbnails .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $thumbnails .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($image_row, "lightbox");
    $thumbnails .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $thumbnails .= "\n</td>\n";

    $count++;
    if ($count == $config['image_cells']) {
      $thumbnails .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while
  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($i = 0; $i < $leftover; $i++){
        $thumbnails .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $thumbnails .= "</tr>\n";
    }
  }
  $thumbnails .= "</table>\n";
} // end else
bu kod ile deðiþin :
Code: [Select]
//############################### Start MOD: Flash-Mp3-Player ###########################################
function leeren($file) {
  $datei = fopen($file,"w");
  fputs($datei,"");
  fclose($datei);
  }
  leeren("flash_mp3_player_list.xml");
  $fp = fopen("flash_mp3_player_list.xml", "w+");
  $text = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<songs>\n";
  $thumbnails = "<div align=\"center\"><center>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"1\">\n";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)) {
    if ($count == 0) {
    $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
    $thumbnails .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $thumbnails .= "<td width=\"33%\" valign=\"top\" align=\"center\">\n";

    $file_ext = get_file_extension($image_row['image_media_file']);
    if ($file_ext == 'mp3') {
    $text .= "<song path=\"./data/media/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_media_file']."\" bild=\"./data/thumbnails/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_thumb_file']."\" artist=\"".$image_row['image_keywords']."\" title=\"".$image_row['image_name']."\" />\n";
    $player = "<div align=\"center\"><center>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"390\" height=\"255\">\n<tr>\n<td width=\"100%\" align=\"center\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\ width=\"390\" height=\"255\" codebase=\"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0\" id=\"flash-mp3-player\" align=\"texttop\"><param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />\n<param name=\"movie\" value=\"flash_mp3_player_lightbox.swf\" />\n<param name=\"quality\" value=\"high\" />\n<param name=\"scale\" value=\noscale\" />\n<param name=\"wmode\" value=\"transparent\" />\n<embed src=\"flash_mp3_player_lightbox.swf\" quality=\"high\" wmode=\"transparent\" width=\"390\" height=\"255\" scale=\"noscale\" name=\"flash-mp3-player\" align=\"texttop\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /></object>\n</td>\n</tr>\n</table>\n</center></div>\n";
    }
    show_image($image_row, "lightbox");
    $thumbnails .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $thumbnails .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == 3) {
      $thumbnails .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while
  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($i = 0; $i < $leftover; $i++){
        $thumbnails .= "<td width=\"33%\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $thumbnails .= "</tr>\n";
    }
  }
   $thumbnails .= "</table>\n</center></div";
   $text .= "</songs>\n";
   fwrite($fp, $text);
   fclose($fp);
   $site_template->register_vars(array(
   "player" => $player
    ));
//############################### End MOD: Flash-Mp3-Player ###########################################
} // end else
evet iþlem bukadar basit haydi kolay gele....

örnek görmek isteyenler buyrun : örnek görmek isteyenler buyrun týklayýn
yeni konularýmýzla görüþmek üzre
DilnüvaZ

33
Modifikasyonlar / [MOD]Resim urllerinizi paylaþmak bir yenilik daha
« on: March 25, 2008, 04:01:55 PM »
4images resim galerisi kullanýcalarýna bir anlatým daha yine DilnüvaZ farký ile :
Bu konumuzda anlatýlanlar sayesýnde sitenizdeki resimlerin diðer sitelerde yayýnlanmasýný saðlamakla kalmayýp hitinize hit katacaksýnýz buyrun ozaman kolay gelsin :

Öncelikle bu dosyalarýnýn bir yedeðini alýn nolur nolmaz deðilmi belki de kurt kapar :p
üzerinde çalýþacaðýmýz dosyalar :
templates/kendi temanýz/header.html
templates/kendi temanýz/details.html
details.php
member.php
Haydi Bismillah....
Öncelikle   templates/kendi temanýz/header.html da </head>dan once bunu kodu ekleyin:
Code: [Select]
<script type="text/javascript">

function highlight(field) {
        field.focus();
        field.select();
}
</script>
2:
templates/kendi temanýz/details.html de
Code: [Select]
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"> ile

                   
Code: [Select]
<tr>
                      <td class="bordercolor">
arasýna
Code: [Select]
<td class="row2">{image_codes} ekleyin bunu dilediðiniz yere yapabilirsiniz ama kendim buraya yaptým.
3:
details.php yi açýn bu kodu bulun :
Code: [Select]
$site_template->print_template($site_template->parse_template($main_template));bundan öncesine :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- ImageCodes v1.0 Begins --------------------------
//-----------------------------------------------------

// Mod: ImageCodes v1.0
// Version: 1.0
// Description : Get image path, link and bbcode on the details page
// Contact: arjoon@gmail.com
// Last update: June 30 2007

$sql = "SELECT image_media_file FROM ".IMAGES_TABLE." WHERE image_id= $image_id";
$image_codes = $site_db->query_firstrow($sql);

$new_name = $image_codes['image_media_file'];

      $uploaded_image_path = $script_url."/".MEDIA_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_thumb_path = $script_url."/".THUMB_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_image_link = $script_url."/details.php?image_id=".$image_id;
      $uploaded_thumb_hotlink = "<a href=\"".$uploaded_image_link."\"><img src=\"".$uploaded_thumb_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_hotlink = "<a href=\"".$script_url."\"><img src=\"".$uploaded_image_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_bbcode = "[URL="http://.$script_url."][IMG]".$uploaded_image_path."[/IMG][/URL]";
      $uploaded_thumb_bbcode = "[URL="http://.$uploaded_image_link."][IMG]".$uploaded_thumb_path."[/IMG][/URL]";
      $uploadinfo .= "<font size='2' face='Tahoma'><b>Bu Resmi:</b><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri Ýçin Ufak Boyut <br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar  Ýçin Ufak Boyut<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri çin :<br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar Ýçin:<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_path."' type='text' name='image'>Direk Resim Adresi<br /><br /></font>";
      $icodes .= "<table border=\"0\" width=\"500px\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$uploadinfo."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";

      $site_template->register_vars("image_codes", $icodes);

//-----------------------------------------------------
//--- end of ImageCodes v1.0 --------------------------
//-----------------------------------------------------
ekleyin
4 :
Son olarak member.php yi açýn ve bu kodu bulun :
Code: [Select]
$content .= "<table border=\"0\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$media."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";ve bu kod ile deðiþin :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- ImageCodes v1.0 Begins --------------------------
//-----------------------------------------------------

// Mod: ImageCodes v1.0
// Version: 1.0
// Description : Get image path, link and bbcode on the details page
// Contact: arjoon@gmail.com
// Last update: June 30 2007

$sql = "SELECT image_media_file FROM ".IMAGES_TABLE." WHERE image_id= $image_id";
$image_codes = $site_db->query_firstrow($sql);

$new_name = $image_codes['image_media_file'];

      $uploaded_image_path = $script_url."/".MEDIA_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_thumb_path = $script_url."/".THUMB_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_image_link = $script_url."/details.php?image_id=".$image_id;
      $uploaded_thumb_hotlink = "<a href=\"".$uploaded_image_link."\"><img src=\"".$uploaded_thumb_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_hotlink = "<a href=\"".$script_url."\"><img src=\"".$uploaded_image_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_bbcode = "[URL="http://.$script_url."][IMG]".$uploaded_image_path."[/IMG][/URL]";
      $uploaded_thumb_bbcode = "[URL="http://.$uploaded_image_link."][IMG]".$uploaded_thumb_path."[/IMG][/URL]";
      $uploadinfo .= "<font size='2' face='Tahoma'><b>Bu Resmi:</b><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri Ýçin Ufak Boyut <br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar  Ýçin Ufak Boyut<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri çin :<br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar Ýçin:<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_path."' type='text' name='image'>Direk Resim Adresi<br /><br /></font>";
      $icodes .= "<table border=\"0\" width=\"500px\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$uploadinfo."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";

      $site_template->register_vars("image_codes", $icodes);

//-----------------------------------------------------
//--- end of ImageCodes v1.0 --------------------------
//-----------------------------------------------------
sonuç boyle çýkacaktýr....


DilnüvaZ Forumoy.Net yazýsý çýkmaz merak etmeyin o yazý bu resme ait :)
 Buyrun
orginal post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=17912.0
DilnüvaZ

34
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinizi 3D flashlı yapın TiltViewer
« on: March 20, 2008, 02:13:10 AM »
Arkadaşlar biraz vaktimi aldı ancak sizin için bir yenilik daha... :

4images resim galerinizdeki  resimleri 3D flash ile muhteşem bir hale çevirmek artık çok kolay Siz kodlarla uğraşmayasınız dıye hepsini hazırladım ve dosyalayıp size sundum.... yapmanız gereken sadece dosyayı indirip zipden çıkardıkdan sonra ftpde public_html ye atmak...
iş de o dosya buyrun

dosyalanın içindekilerde   daha once çok değişiklik yaptım dıyorsanız yakında sızın ıcın genış anlatım da yapabilirim.....
Bir de bu kodu kendinize göre çevirip admin panelinde home..html içinde temanızda olmasını ıstediğiniz bir yere yerleştırın.... :

Code: [Select]
<a href="http://www.Sizin__Siteniz.com/viewer.html" target="_blank">Flashlı Resimler</a>kendim temada
Code: [Select]
<p>&nbsp;

 

                  {if categories}
koddan onceye ekledim linki.  dileseniz footer.html ye ekleyebilirsiniz. Ancak chmod 666 olmalı mutlaka :)

İşde
4images Resim sitemiz için
3D flashBuyrun
Anlaşılmayan yer olursa sorabilirsiniz   

Forum sitem Buyrun

DilnüvaZ

35
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinize takvim ekleyin
« on: March 20, 2008, 12:06:32 AM »
Arkadaşlarforumda daha önce İingilizce ve Almanca verilen konuyu sizin için Türkçe ye çevirdim :
sitenizdeki üyelerin resimlere takvim yapmalarını  istiyor ve bu  resimlerin yazıcıdan çıktılarını almalarını murad ediyorsanız bu konu tam size göre...
Örnek resim :Konuyu görmek için tıklayın


DilnüvaZ

36
Turkish / Türkçe / 4images resim sitem olsun diyenlere
« on: March 01, 2008, 04:51:29 PM »
Arkadaşlar seolu ve herşeyi düzenlenmiş ir 4images resim sitem olsun istyorsanız Alanınız ve domaininiz varsa 40 ytl
Alanınız ve domaininiz  yoksa 90ytl karşılığında yapabiliriz. 

Buyrun Burdan Tıklayın


örnekler :  http://www.resimlere.com
                http://www.nuvanda.net/
 
               

Not: Bu gelirler bir  arkadaşımın evlenmesine vesile olacaktır kesinlikle duygu sömürüsü yapmak için demiyor.Hem  sitem olsun isteyorsanız hem de bu işi yaparken bir hayra katkıda bulunmak istiyorsanız, desteğinizi    bekliyoruz arkadaşlar.

37
Modifikasyonlar / [MOD]4images için seolu link
« on: February 05, 2008, 01:19:52 AM »

Arkadaþlar gelýn bu lýnklerle uðraþacaðýnýza sýzýn ýçýn yüklediðim bu dosyalarý .htaccess dosyasýný ana dizine atýn include/sessions.php dosyasýna da verdiðim sessions.php dosyasýný tekrar gonderýn ve üzerine yazdýrýn...dilerseniz alttaki iþlemleri yapýn.Ancak kesinlikle bu yontemi tavsiye ederim..kodlarla uðraþmayýn..http://rapidshare.de/files/38492647/seo.rar.html

orginal post:http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=6729.0
www.forumoy.net
DilnüvaZ

38
Turkish / Türkçe / Seo için
« on: January 30, 2008, 09:42:23 AM »
edıt: tamamdır :) halettım
 

Pages: 1 2 [3]