Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - DilnüvaZ

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 32
1
lang/türkçe/e-mail/register_activation dosyasýna bakarmýsýn sanýrým orda olmasý lazým. ordan deðiþirsin.

2
Modifikasyonlar / Re: bu modu kim çevirecek
« on: August 18, 2009, 07:32:19 AM »

3

includes/functions.php aç

ara
Code: [Select]
return $url;
bu kodla deðiþtirin.
Code: [Select]
return htmlspecialchars($url);Bu açýk yüzünden exploit atabiliniyor dosyalara ve böylece site yönetimini ele alabiliyorlar. Mutlaka düzeltelim  8)

4
Turkish / Türkçe / Re: 4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR
« on: May 15, 2009, 06:38:36 PM »
Bazý kansýzlarýn yazdýðý çirkef yazýlar adminler tarafýndan silinmektedir. Sýkýntýsý olan adminlere söylesin. Bizim destur edindiðimiz sözlerden biri :
 
Utanmadýkdan sonra dilediðini yap'týr :wink: 

irtibat özel mesajlarla gerçekleþtiriliyor. bu konu  sadece duyuru amaçlýdýr.

5
Turkish / Türkçe / 4ÝMAGES TURKÝYE SÝTEMÝZ SATILIKTIR
« on: May 15, 2009, 04:40:49 PM »

Arkadaþlar son zamanlarda artan göz rahatsýzlýðýmdan dolayý Web tasarým iþlerine gözüm iyileþinceye kadar ara vermek zorundayým.
 Yýllardýr bizi tanýyan arkadaþlarýmýz bilirler ki biz 4images i çok sevdik ama rahatsýzlýðýmdan pek ilgilenemiyorum artýk.
Baþta hasan ve murat kardeþlerime teþekkür ederim tüm destekleri için.
4images sitesindeki moderatorlüðümü de devredeceðim ilerleyen günlerde.  SÝteyi alacak kiþi eðer 4images'den iyi anlayan biri ise 4homepages.de 'ki moderatörlüðümü de o kiþiye devredilmesini talep edebilirim.
 Sitemizin giriþ sayfasý joomla yazýlýmý ile hazýrlanmýþtýr. Bir çok modüller ve bileþenler eklenmiþtir.ancak belirttiðim gibi rahatsýzlýðýmdan dolayý ilgilenemedim.

Vel hasýl  4images Türkiye sitemiz satýlýk olup yanýnda nuvanda.net i de hediye olarak verilecektir.
Siteyi talep eden arkadaþlar özel mesaj ile irtibata geçebilirler.
[/color]
TIKLA: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=376.0

6
Temalar / Re: Full css - Adsense Tema
« on: May 13, 2009, 05:13:16 PM »
teþekkürler paylaþým için.

7
Modifikasyonlar / Re: [MOD]Son giris yapan uyeler
« on: May 09, 2009, 06:14:07 PM »
includes/constants.php aç: 
Code: [Select]
define('TIME_OFFSET', '+1'); saaati burdan düzenleyebilirsin. +2 falan yap bak bakalým deðiþecekmi.

8
Turkish / Türkçe / Re: Arkadaþlar bu sorunu neden alýyorum ?
« on: May 05, 2009, 12:54:17 AM »
þunu da bi denermisin . en son neyaptýkdan sonra bu hatayý aldýn :
  "includes/constants.php" bul:

Code: [Select]
define('SHOW_RANDOM_CAT_IMAGE', 1);
deðiþ:
   

Code: [Select]
define('SHOW_RANDOM_CAT_IMAGE', 0); bir dene düzlmezse tekrar eski haline getir baþka bir yontemine bakalým.yalnýz sen en son nayaptýn da bu haatayý verdý oðuz. Ayrýca hostunla da bir irtibat kurmaya calýiþ. bence hostundan kaynaklanmakda.

9
Turkish / Türkçe / Re: Logout problem
« on: May 05, 2009, 12:50:04 AM »
bakayým kardeþ hemen soruna ýnþallah çözülebilecek biþeydir

10
Turkish / Türkçe / Re: 4images siteniz?
« on: May 05, 2009, 12:49:32 AM »
hayýrlý olsun. Ahlata gýttým. cok guzldýr hele o kýrmýzý rose topraðý super. Abdurrahman Gazi hazretlerini defaaten ziyaret nasib oldu. Ýnþallah bu yýl da kendisini ziyaret edeceðim. bu arada resýmlerý de takýp ederim bundan sonra. baþarýlar.

11
Turkish / Türkçe / Re: Ýndex atýyorlar açýk nerede var:(
« on: May 03, 2009, 04:58:30 PM »
öncelikle ftp sifreni hemen deðiþ tabiki. ayrýca son zmanalarda 4imagesdeki açýk sadece bu : http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=24532.0  baþka bir sorun olarak database þifreni kýrmýþ olabilir. ayrýca data klasoru ve altýndaki klasorler harýc diðer klasörlerin chmod 777 olmamasýna dýkkat et.

12
Turkish / Türkçe / Re: Arkadaþlar bu sorunu neden alýyorum ?
« on: May 03, 2009, 04:52:21 PM »
http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?topic=366.msg1218#msg1218 bak ben de boyle düþünüyorum. sen sadece   Find in categories.php: den aþaðýya kadarki deðiþiklikler var onlarý yap düzlmezse konuyu komple Türkçeye çeviririz.

13
Turkish / Türkçe / Re: YAPILMASI GEREKEN TEK MOD
« on: April 13, 2009, 06:40:42 PM »
Vano ya soylemek lazým eðer oyle bý mod varsa hemen yayýnlarým inþ.

14
Turkish / Türkçe / Re: Küçük resim arkaplan rengi
« on: April 12, 2009, 12:33:00 PM »
Code: [Select]
/*--Images----------------------------------------------------*/.imagerow1 {  background-color: #E5E5E5;  color: #333333;}.imagerow2 {  background-color: #EFEFEF;  color: #333333;}style.css dosyasýnda bu kýsýmý duzenle renk kodunu deðiþtir olur

15
Modifikasyonlar / Re: bu modun turkçesi lazým
« on: April 10, 2009, 10:34:07 PM »
ilk fýrsatta çevirisini yaparým. pek isteyen olmaz diye yapmamýþtým

Pages: [1] 2 3 4 5 ... 32
Post your comments here