Author Topic: Kullanýcýya Tema Seçimi Yaptýrmak?  (Read 6820 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline exceLLency

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
    • View Profile
Kullanýcýya Tema Seçimi Yaptýrmak?
« on: December 17, 2009, 08:25:16 PM »
Merhaba arkadaþlar ,

4 Images ile ilgili güzel bir projeye giriþtim, saðlam þeyler ortaya çýkmaya baþladý.Tema konusunda bazý kaygýlarým var ve iki tane tema yaptým.Benim istediðim üye/ziyaretçi kim olursa olsun site üzerinden bir klikle tema deðiþimi yapabilsin.Belki burada bilen uzman arkadaþlarýmýz olabilir, yardýmlarýnýzý rica ediyorum.


Saygýlarýmla.