Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - DilnüvaZ

Pages: 1 2 [3]
31
Modifikasyonlar / [MOD]Üyeniz yüklediklerini Görsün
« on: April 20, 2008, 01:34:41 PM »
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Saygı değer 4images üyeleri;
Sitenizdeki üyelerin kontrol panelınde yükledikleri Resimleri,dosyaları görmesini istiyor musunuz? O zaman çok kısa olan bu işlemi hemen yapın : 8)
1: Öncelikleri Ekteki dosyayı indirip rar dosyasından çıkardıkdan sonra  onu public_html/templates/kendi temanıza atın

2: member.php yi açıp şu kodu bulun :
Code: [Select]
if ($action == "editprofile") {
  $txt_clickstream = $lang['control_panel'];
Bu kodun  öncesine aşağıdaki kodu  ekleyin
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Show uploaded images from edit profile ----------
//-----------------------------------------------------
if ($action == "show_uploaded_images") {
       
$sql1 = "

SELECT i.image_id, i.image_name, i.image_thumb_file, i.image_media_file, i.cat_id" . get_user_table_field(", u.", "user_name") . "
FROM (" . IMAGES_TABLE . " i, " . CATEGORIES_TABLE . " c)
LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON (" . get_user_table_field("u.", "user_id") . " = i.user_id)
WHERE i.image_active = 1 AND i.cat_id = c.cat_id AND " . get_user_table_field("u.", "user_id") . " = i.user_id AND i.user_id = " . $user_info['user_id'] . " AND (i.cat_id NOT IN (".get_auth_cat_sql("auth_viewimage", "NOTIN").", ".get_auth_cat_sql("auth_viewcat", "NOTIN")."))
ORDER BY i.image_date DESC

";

$result = $site_db->query($sql1);
$num_rows = $site_db->get_numrows($result);

if (!$num_rows)  {
  $uploaded_images_from_edit_profile = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\"><tr class=\"imagerow1\"><td>";
  $uploaded_images_from_edit_profile .= $lang['no_new_images'];
  $uploaded_images_from_edit_profile .= "</td></tr></table>";
}
else  {
  $uploaded_images_from_edit_profile = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($uploaded_images_from_edit_profile_row = $site_db->fetch_array($result)) {
      $user_name = format_text(trim(ucfirst($uploaded_images_from_edit_profile_row[$user_table_fields['user_name']]), 2));
     
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $uploaded_images_from_edit_profile .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($uploaded_images_from_edit_profile_row);
    $uploaded_images_from_edit_profile .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $uploaded_images_from_edit_profile .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == $config['image_cells']) {
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while

  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($f = 0; $f < $leftover; $f++) {
        $uploaded_images_from_edit_profile .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $uploaded_images_from_edit_profile .= "</tr>\n";
    }
  }
  $uploaded_images_from_edit_profile .= "</table>\n";
} // end else


$site_template->register_vars("lang_uploaded_images_from_edit_profile", $lang['uploaded_images_from_edit_profile']);
$site_template->register_vars("uploaded_images_from_edit_profile", $uploaded_images_from_edit_profile);
$site_template->register_vars("lang_uploaded_images_go_back", $lang['uploaded_images_go_back']);
$content = $site_template->parse_template("member_editprofile");
$txt_clickstream = $lang['show_uploaded_images'];

unset($uploaded_images_from_edit_profile);
}

2.1 yine member.php de bu kodu bulun:
Code: [Select]
"lang_edit_profile_msg" => $edit_profile_msg,Sonrasına bu kodu ekleyin :
Code: [Select]
"lang_show_uploaded_images" => $lang['show_uploaded_images'],
3: olarak olarak public_html/lang/ türkçe/ main php yi açın :
en aşığıcaki ?> bunun öncesine şu kodu ekleyin

Code: [Select]
$lang['show_uploaded_images'] = "Yüklediğin Resimler ";
$lang['uploaded_images_from_edit_profile'] = "Senin Tarafından  Yüklenenler";
$lang['uploaded_images_go_back'] = "<span class=\"smalltext\">[ Profiline Geri Dön ]</span>";

Dilerseniz bu türkçe yazan  kısmı değişebilirsiniz

şimdi kendi kontrol panelinize gidin ve yüklediklerinizi görün veya üyelerinizinkine bakın :)
 Kolay gelsin

DilnüvaZ

32
Modifikasyonlar / [MOD]flashmp3 dinletin sitenizde
« on: March 28, 2008, 03:52:29 PM »
4images resim sitenizde mp3 oynatmak daha doğrusu dinlemek ister miydiniz ? o zaman daha önce ingilizce anlatılmış  bu konun türkçesini yine DilnüvaZ farkıyla öğrenin:
 Öncelikle
1: Öncelikle  dosyayı indirin bu adresden indirin üye olmayanlar indiremiyor. Üye oldukdan sonra  Mod :mp3  kısmından indirin Eklentiye eklemem yasak çünkü KW nin konusu tıklayın :  offline [/I]
yeni dosyalar :
 flash_mp3_player.swf
- flash_mp3_player_list.xml
 flash_mp3_player_lightbox.swf

bunların hepsini  ana dızıne atın yani public_html ye.Ardından flash_mp3_player_list.xml yi chmod 666 yapın...
2:
templates/kendi temanız/media/mp3.html yi açın
eski kodların tamamını bu kodla değişin:
Code: [Select]
<!-- Template file for MP3 Audio Files -->
<!-- ######################################### Start Mod Flash-Mp3-Player #################################### -->
<div align="center"><center>
<table border="0" width="400" height="170" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="100%" align="center">
     <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="170" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" id="flash-mp3-player" align="texttop">
     <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
     <param name="movie" value="flash_mp3_player.swf" />
     <param name="quality" value="high" />
     <param name="scale" value="noscale" />
     <param name="wmode" value="transparent" />
     <embed src="flash_mp3_player.swf" quality="high" wmode="transparent" width="400" height="170" scale="noscale" name="flash-mp3-player" align="texttop" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
    </object>
   </td>
  </tr>
 </table>
</center></div>
<!-- ######################################### End Mod Flash-Mp3-Player #################################### -->
  3: details.php yi  açın bu kodu bulun :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- Print Out ---------------------------------------
//-----------------------------------------------------
bu kodun oncesıne aşağıdaki kodu ekleyin :
Code: [Select]
//######################################### Start MOD: Flash-Mp3-Player #####################################################
 $file_ext = get_file_extension($image_row['image_media_file']);
 if ($file_ext == 'mp3')
 {
 function leeren($file) {
     $datei = fopen($file,"w");
     fputs($datei,"");
     fclose($datei);
 }
 leeren("flash_mp3_player_list.xml");

 $fp = fopen("flash_mp3_player_list.xml", "w+");
 $text = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<songs>\n<song path=\"./data/media/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_media_file']."\" bild=\"./data/thumbnails/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_thumb_file']."\" artist=\"".$image_row['image_keywords']."\" title=\"".$image_row['image_name']."\" />\n</songs>\n";
 fwrite($fp, $text);
 fclose($fp);
 }
//######################################### End MOD: Flash-Mp3-Player #####################################################
4.
templates/kendi temanız/lightbox.html yi açın ve bu kodu bulun :
Code: [Select]
{if thumbnails}bu koddan sonra aşağıdaki kodu ekleyin
Code: [Select]
<!-- ############################### Start MOD: Flash-Mp3-Player ########################################### -->
{player}
<!-- ############################### END MOD: Flash-Mp3-Player ########################################### -->
5:
lightbox.php yi açın ve bu kodun tamanını bulun :

Code: [Select]
$thumbnails = "<table width=\"".$config['image_table_width']."\" border=\"0\" cellpadding=\"".$config['image_table_cellpadding']."\" cellspacing=\"".$config['image_table_cellspacing']."\">\n";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)) {
    if ($count == 0) {
      $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
      $thumbnails .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $thumbnails .= "<td width=\"".$imgtable_width."\" valign=\"top\">\n";

    show_image($image_row, "lightbox");
    $thumbnails .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $thumbnails .= "\n</td>\n";

    $count++;
    if ($count == $config['image_cells']) {
      $thumbnails .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while
  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($i = 0; $i < $leftover; $i++){
        $thumbnails .= "<td width=\"".$imgtable_width."\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $thumbnails .= "</tr>\n";
    }
  }
  $thumbnails .= "</table>\n";
} // end else
bu kod ile değişin :
Code: [Select]
//############################### Start MOD: Flash-Mp3-Player ###########################################
function leeren($file) {
  $datei = fopen($file,"w");
  fputs($datei,"");
  fclose($datei);
  }
  leeren("flash_mp3_player_list.xml");
  $fp = fopen("flash_mp3_player_list.xml", "w+");
  $text = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<songs>\n";
  $thumbnails = "<div align=\"center\"><center>\n<table border=\"0\" cellpadding=\"3\" cellspacing=\"1\">\n";
  $count = 0;
  $bgcounter = 0;
  while ($image_row = $site_db->fetch_array($result)) {
    if ($count == 0) {
    $row_bg_number = ($bgcounter++ % 2 == 0) ? 1 : 2;
    $thumbnails .= "<tr class=\"imagerow".$row_bg_number."\">\n";
    }
    $thumbnails .= "<td width=\"33%\" valign=\"top\" align=\"center\">\n";

    $file_ext = get_file_extension($image_row['image_media_file']);
    if ($file_ext == 'mp3') {
    $text .= "<song path=\"./data/media/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_media_file']."\" bild=\"./data/thumbnails/".$image_row['cat_id']."/".$image_row['image_thumb_file']."\" artist=\"".$image_row['image_keywords']."\" title=\"".$image_row['image_name']."\" />\n";
    $player = "<div align=\"center\"><center>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"390\" height=\"255\">\n<tr>\n<td width=\"100%\" align=\"center\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\ width=\"390\" height=\"255\" codebase=\"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0\" id=\"flash-mp3-player\" align=\"texttop\"><param name=\"allowScriptAccess\" value=\"sameDomain\" />\n<param name=\"movie\" value=\"flash_mp3_player_lightbox.swf\" />\n<param name=\"quality\" value=\"high\" />\n<param name=\"scale\" value=\noscale\" />\n<param name=\"wmode\" value=\"transparent\" />\n<embed src=\"flash_mp3_player_lightbox.swf\" quality=\"high\" wmode=\"transparent\" width=\"390\" height=\"255\" scale=\"noscale\" name=\"flash-mp3-player\" align=\"texttop\" allowScriptAccess=\"sameDomain\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" /></object>\n</td>\n</tr>\n</table>\n</center></div>\n";
    }
    show_image($image_row, "lightbox");
    $thumbnails .= $site_template->parse_template("thumbnail_bit");
    $thumbnails .= "\n</td>\n";
    $count++;
    if ($count == 3) {
      $thumbnails .= "</tr>\n";
      $count = 0;
    }
  } // end while
  if ($count > 0)  {
    $leftover = ($config['image_cells'] - $count);
    if ($leftover >= 1) {
      for ($i = 0; $i < $leftover; $i++){
        $thumbnails .= "<td width=\"33%\">\n&nbsp;\n</td>\n";
      }
      $thumbnails .= "</tr>\n";
    }
  }
   $thumbnails .= "</table>\n</center></div";
   $text .= "</songs>\n";
   fwrite($fp, $text);
   fclose($fp);
   $site_template->register_vars(array(
   "player" => $player
    ));
//############################### End MOD: Flash-Mp3-Player ###########################################
} // end else
evet işlem bukadar basit haydi kolay gele....

örnek görmek isteyenler buyrun : örnek görmek isteyenler buyrun tıklayın
yeni konularımızla görüşmek üzre
DilnüvaZ

33
Modifikasyonlar / [MOD]Resim urllerinizi paylaşmak bir yenilik daha
« on: March 25, 2008, 04:01:55 PM »
4images resim galerisi kullanıcalarına bir anlatım daha yine DilnüvaZ farkı ile :
Bu konumuzda anlatılanlar sayesınde sitenizdeki resimlerin diğer sitelerde yayınlanmasını sağlamakla kalmayıp hitinize hit katacaksınız buyrun ozaman kolay gelsin :

Öncelikle bu dosyalarının bir yedeğini alın nolur nolmaz değilmi belki de kurt kapar :p
üzerinde çalışacağımız dosyalar :
templates/kendi temanız/header.html
templates/kendi temanız/details.html
details.php
member.php
Haydi Bismillah....
Öncelikle   templates/kendi temanız/header.html da </head>dan once bunu kodu ekleyin:
Code: [Select]
<script type="text/javascript">

function highlight(field) {
        field.focus();
        field.select();
}
</script>
2:
templates/kendi temanız/details.html de
Code: [Select]
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"> ile

                   
Code: [Select]
<tr>
                      <td class="bordercolor">
arasına
Code: [Select]
<td class="row2">{image_codes} ekleyin bunu dilediğiniz yere yapabilirsiniz ama kendim buraya yaptım.
3:
details.php yi açın bu kodu bulun :
Code: [Select]
$site_template->print_template($site_template->parse_template($main_template));bundan öncesine :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- ImageCodes v1.0 Begins --------------------------
//-----------------------------------------------------

// Mod: ImageCodes v1.0
// Version: 1.0
// Description : Get image path, link and bbcode on the details page
// Contact: arjoon@gmail.com
// Last update: June 30 2007

$sql = "SELECT image_media_file FROM ".IMAGES_TABLE." WHERE image_id= $image_id";
$image_codes = $site_db->query_firstrow($sql);

$new_name = $image_codes['image_media_file'];

      $uploaded_image_path = $script_url."/".MEDIA_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_thumb_path = $script_url."/".THUMB_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_image_link = $script_url."/details.php?image_id=".$image_id;
      $uploaded_thumb_hotlink = "<a href=\"".$uploaded_image_link."\"><img src=\"".$uploaded_thumb_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_hotlink = "<a href=\"".$script_url."\"><img src=\"".$uploaded_image_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_bbcode = "[URL="http://.$script_url."][IMG]".$uploaded_image_path."[/IMG][/URL]";
      $uploaded_thumb_bbcode = "[URL="http://.$uploaded_image_link."][IMG]".$uploaded_thumb_path."[/IMG][/URL]";
      $uploadinfo .= "<font size='2' face='Tahoma'><b>Bu Resmi:</b><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri İçin Ufak Boyut <br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar  İçin Ufak Boyut<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri çin :<br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar İçin:<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_path."' type='text' name='image'>Direk Resim Adresi<br /><br /></font>";
      $icodes .= "<table border=\"0\" width=\"500px\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$uploadinfo."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";

      $site_template->register_vars("image_codes", $icodes);

//-----------------------------------------------------
//--- end of ImageCodes v1.0 --------------------------
//-----------------------------------------------------
ekleyin
4 :
Son olarak member.php yi açın ve bu kodu bulun :
Code: [Select]
$content .= "<table border=\"0\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$media."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";ve bu kod ile değişin :
Code: [Select]
//-----------------------------------------------------
//--- ImageCodes v1.0 Begins --------------------------
//-----------------------------------------------------

// Mod: ImageCodes v1.0
// Version: 1.0
// Description : Get image path, link and bbcode on the details page
// Contact: arjoon@gmail.com
// Last update: June 30 2007

$sql = "SELECT image_media_file FROM ".IMAGES_TABLE." WHERE image_id= $image_id";
$image_codes = $site_db->query_firstrow($sql);

$new_name = $image_codes['image_media_file'];

      $uploaded_image_path = $script_url."/".MEDIA_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_thumb_path = $script_url."/".THUMB_DIR."/".$cat_id."/".$new_name;
      $uploaded_image_link = $script_url."/details.php?image_id=".$image_id;
      $uploaded_thumb_hotlink = "<a href=\"".$uploaded_image_link."\"><img src=\"".$uploaded_thumb_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_hotlink = "<a href=\"".$script_url."\"><img src=\"".$uploaded_image_path."\" border=\"0\" alt=\"".$new_name."\"></a>";
      $uploaded_image_bbcode = "[URL="http://.$script_url."][IMG]".$uploaded_image_path."[/IMG][/URL]";
      $uploaded_thumb_bbcode = "[URL="http://.$uploaded_image_link."][IMG]".$uploaded_thumb_path."[/IMG][/URL]";
      $uploadinfo .= "<font size='2' face='Tahoma'><b>Bu Resmi:</b><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri İçin Ufak Boyut <br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_thumb_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar  İçin Ufak Boyut<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_hotlink."' type='text' name='image'>Web Siteleri çin :<br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_bbcode."' type='text' name='image'>Forumlar İçin:<br /><br />";
      $uploadinfo .= "<input onclick='highlight(this);' style='border-style:solid; border-width:1; padding:2; width: 300px; background-color:#FFFFFF; color:#000000' size='70' value='".$uploaded_image_path."' type='text' name='image'>Direk Resim Adresi<br /><br /></font>";
      $icodes .= "<table border=\"0\" width=\"500px\" align=\"center\">\n<tr>\n<td>\n".$uploadinfo."\n</td>\n</tr>\n</table>\n";

      $site_template->register_vars("image_codes", $icodes);

//-----------------------------------------------------
//--- end of ImageCodes v1.0 --------------------------
//-----------------------------------------------------
sonuç boyle çıkacaktır....


DilnüvaZ Forumoy.Net yazısı çıkmaz merak etmeyin o yazı bu resme ait :)
 Buyrun
orginal post: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=17912.0
DilnüvaZ

34
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinizi 3D flashlı yapın TiltViewer
« on: March 20, 2008, 02:13:10 AM »
Arkadaşlar biraz vaktimi aldı ancak sizin için bir yenilik daha... :

4images resim galerinizdeki  resimleri 3D flash ile muhteşem bir hale çevirmek artık çok kolay Siz kodlarla uğraşmayasınız dıye hepsini hazırladım ve dosyalayıp size sundum.... yapmanız gereken sadece dosyayı indirip zipden çıkardıkdan sonra ftpde public_html ye atmak...
iş de o dosya buyrun

dosyalanın içindekilerde   daha once çok değişiklik yaptım dıyorsanız yakında sızın ıcın genış anlatım da yapabilirim.....
Bir de bu kodu kendinize göre çevirip admin panelinde home..html içinde temanızda olmasını ıstediğiniz bir yere yerleştırın.... :

Code: [Select]
<a href="http://www.Sizin__Siteniz.com/viewer.html" target="_blank">Flashlı Resimler</a>kendim temada
Code: [Select]
<p>&nbsp;

 

                  {if categories}
koddan onceye ekledim linki.  dileseniz footer.html ye ekleyebilirsiniz. Ancak chmod 666 olmalı mutlaka :)

İşde
4images Resim sitemiz için
3D flashBuyrun
Anlaşılmayan yer olursa sorabilirsiniz   

Forum sitem Buyrun

DilnüvaZ

35
Modifikasyonlar / [MOD]Resimlerinize takvim ekleyin
« on: March 20, 2008, 12:06:32 AM »
Arkadaşlarforumda daha önce İingilizce ve Almanca verilen konuyu sizin için Türkçe ye çevirdim :
sitenizdeki üyelerin resimlere takvim yapmalarını  istiyor ve bu  resimlerin yazıcıdan çıktılarını almalarını murad ediyorsanız bu konu tam size göre...
Örnek resim :Konuyu görmek için tıklayın


DilnüvaZ

36
Turkish / Türkçe / 4images resim sitem olsun diyenlere
« on: March 01, 2008, 04:51:29 PM »
Arkadaşlar seolu ve herşeyi düzenlenmiş ir 4images resim sitem olsun istyorsanız Alanınız ve domaininiz varsa 40 ytl
Alanınız ve domaininiz  yoksa 90ytl karşılığında yapabiliriz. 

Buyrun Burdan Tıklayın


örnekler :  http://www.resimlere.com
                http://www.nuvanda.net/
 
               

Not: Bu gelirler bir  arkadaşımın evlenmesine vesile olacaktır kesinlikle duygu sömürüsü yapmak için demiyor.Hem  sitem olsun isteyorsanız hem de bu işi yaparken bir hayra katkıda bulunmak istiyorsanız, desteğinizi    bekliyoruz arkadaşlar.

37
Modifikasyonlar / [MOD]4images için seolu link
« on: February 05, 2008, 01:19:52 AM »

Arkadaşlar gelın bu lınklerle uğraşacağınıza sızın ıçın yüklediğim bu dosyaları .htaccess dosyasını ana dizine atın include/sessions.php dosyasına da verdiğim sessions.php dosyasını tekrar gonderın ve üzerine yazdırın...dilerseniz alttaki işlemleri yapın.Ancak kesinlikle bu yontemi tavsiye ederim..kodlarla uğraşmayın..http://rapidshare.de/files/38492647/seo.rar.html

orginal post:http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=6729.0
www.forumoy.net
DilnüvaZ

38
Turkish / Türkçe / Seo için
« on: January 30, 2008, 09:42:23 AM »
edıt: tamamdır :) halettım
 

Pages: 1 2 [3]