Author Topic: Hýzlý Destek Plugini  (Read 12998 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Hýzlý Destek Plugini
« on: October 14, 2008, 08:17:41 AM »
Hýzlý destek botu sayesinde 4images resim galerinizden hýzlýca 4homepages sitesine ve Türkçe destek sitemize baðlanabilirsiniz. Bir iki dakikada yapabileceðiniz bu plugin iþlerinizi yapmak için size kolaylýklar saðlayacaktýr.

Yapýlacaklar:

1: Öncelikle plugini indirip admin/plugin/Speedsupport e atalým: http://www.4homepages.de/forum/index.php?action=dlattach;topic=22279.0;attach=3650
1a: Türkiye destek plugini için de 4images_turkiye.php dosyasýný admin/plugin/Speedsupport e atalým dosyayý indirin: http://www.4imagesturkiye.org/forum/index.php?action=dlattach;topic=123.0;attach=11


2: admin/index.php dosyasýný açýp þu kodu bulalým:

Code: [Select]
show_nav_option("phpinfo()", "phpinfo.php");
hemen altýna þu kodu ekleyelim:
Code: [Select]
if ($user_info['user_level'] == ADMIN && $user_info['user_level'] != MODERADOR && $user_info['user_level'] != GUEST) {
show_nav_header(Speedsupport);
show_nav_option(Lastpost, "plugins/Speedsupport/4images_lastpost.php");
show_nav_option(Mods, "plugins/Speedsupport/4images_mods.php");
show_nav_option(Plugins, "plugins/Speedsupport/4images_plugins.php");
show_nav_option(Search, "plugins/Speedsupport/4images_search.php");
show_nav_option(Troubleshooting, "plugins/Speedsupport/4images_troubleshooting.php");
show_nav_option(International, "plugins/Speedsupport/4images_international.php");
show_nav_option(Turkiye, "plugins/Speedsupport/4images_turkiye.php");
}

iþlem tamamdýr. Þimdi admin panelinize gidin ve farký görün.

Bu plugini yapan Phisker B ye teþekkür ediyoruz. Turkiye plugini ise ý bizim tarafýmýzdan eklenmiþtir.
org: http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=22279.0

Offline webmasterforum

 • Pre-Newbie
 • Posts: 9
  • View Profile
  • webmaster forum
Re: Hýzlý Destek Plugini
« Reply #1 on: November 20, 2010, 08:46:56 AM »
Çok yararlı bi eklenti teşekkürler  :wink: