Author Topic: details.html de sol menu nasıl kaldırılır?  (Read 5116 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline boss24

 • Newbie
 • *
 • Posts: 49
  • View Profile
details.html de sol menu nasıl kaldırılır?
« on: November 23, 2008, 08:18:11 PM »
S.a details.html de büyük resimler sıgsın diye sol yandaki menüyü kaldırmak istiyorum bazı sitelerde gördüm bu kodlara göre nereleri kaldırmam lazım bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmi teşekkürler.

Code: [Select]
{header}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="tablehead">
      <tr>
        
      </tr>
      <tr>
        <td width="0">&nbsp;</td>
        <td width="100%"><div align="left"><img src="{template_url}/images/header_logo_left.gif" width="450" height="100" alt="" /></div></td>
        <td width="100" align="right"><div align="right"> <img src="{template_url}/images/guitar.gif" width="73" height="114" alt="" /></div></td>
        <td width="225" align="right"><form method="post" action="{url_search}">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
              <tr>
                <td><input type="text" name="search_keywords" size="15" class="searchinput" />                </td>
                <td><input type="submit" value="{lang_search}" class="button" name="submit" />                </td>
              </tr>
              <tr valign="top">
                <td colspan="2"><a href="{url_search}" class="smalltext">{lang_advanced_search}</a></td>
              </tr>
            </table>
        </form></td>
        <td align="right" width="0">&nbsp;</td>
      </tr>
    </table></td>
  </tr>
  
  <tr>
    <td class="bordercolor">
      <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
          <td class="tablebgcolor">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr>
                <td class="navbar" height="23">
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="4" height="4" alt="" />{clickstream}</td>
                      <td align="right">
<a href="{url_top_images}"><b>{lang_top_images}</b></a>&nbsp;
<a href="{url_new_images}"><b>{lang_new_images}</b></a>&nbsp;
 </td>
                    </tr>
                  </table>
                </td>
              </tr>
            </table>
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="200" class="row2" valign="top">
                  <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_registered_user}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">{user_box}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
 {if random_image}
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"> <img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_random_image}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">
   <br />
                        {random_image}
<br />
                        <br />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
<!-- Left column advertisement start // -->

<h2 class="boxcaption">Tavsiye Siteler</h2>
<div class="box">
<ul>
<li><a href="http://www.resimle.net/" rel="follow" ="_blank">Ana Sayfaya Git</a></li>
<li><a href="http://www.resimlerde.net/" rel="follow" target="_blank">www.resimlerde.net</a></li>
<li><a href="http://www.emolar.net" rel="nofollow" target="_blank">Gençlik Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.evrenselrock.com" rel="nofollow" target="_blank">Rock Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></li>
</ul>

<!-- Left column advertisement end // -->


<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
google_ad_format = "120x240_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "dae1ba";
google_color_bg = "dae1ba";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;


                  {endif random_cat_image} </div></div></td>
                <td width="1" class="bordercolor" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>
                <td width="18" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="18" height="18" alt="" /></td>
                <td width="100%" valign="top"><br />
                  <b class="title">{image_name}</b>{if image_is_new} <sup class="new">{lang_new}</sup>{endif
                  image_is_new}
                  <hr size="1" color=#fe0505/>

<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "edf1da";
google_color_bg = "edf1da";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3" height="45">
                      <tr valign="top">
                        <td class="row2" height="42"> {if prev_image_name}{lang_prev_image}<br>
                          <b><a href="{prev_image_url}"><font color="#FF0000">{prev_image_name}</font></a></b>
                          <!-- <br /><br /><a href="{prev_image_url}"><img src="{prev_thumb_file}" border="1"></a> -->&nbsp;<br /><a href="{prev_image_url}"><img src="{prev_thumb_file}" border="0"></a>{endif
                          prev_image_name}</td>
                        <td align="right" class="row2" height="42">
                          <p>{if next_image_name}{lang_next_image}<br>
                            <b><a href="{next_image_url}"><font color="#FF0000">{next_image_name}</font></a></b>
                          <br /><a href="{next_image_url}"><img src="{next_thumb_file}" border="0"></a>{endif
                          next_image_name}<br />
                          &nbsp;
                            <!-- <br /><br /><a href="{next_image_url}"><img src="{next_thumb_file}" border="1"></a> -->
                          &nbsp;</p>
                          </td>
                      </tr>
                    </table>

                  {if msg}<b>{msg}<br />
                  <br />
                  </b>{endif msg}
                  <div align="center">
 {image}
{if admin_links}<br />
                    {admin_links}<br />
                    {endif admin_links}<br />
                    {lightbox_button}&nbsp;&nbsp;{postcard_button}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{download_button}&nbsp;&nbsp;{download_zip_button}
</div>
                    <p>Kaydet Tuşuyla Resmi Alabilir - E-Card Yollayabilir - Yada Kodları Alıp başka Sitelerde resmi yayınlayabilirsiniz</p>
                
                    <p><br />
                    </p>
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
                    <td class="row2">{image_codes}
                    <tr>
                      <td class="bordercolor">
                        <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
                          <tr>
                            <td class="head1" valign="top" colspan="2">{image_name}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row1"><b>{lang_description}</b></td>
                            <td valign="top" class="row1">{image_description}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row2"><b>{lang_keywords}</b></td>
                            <td valign="top" class="row2">{image_keywords}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row1"><b>{lang_date}</b></td>
                            <td valign="top" class="row1">{image_date}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row2"><b>{lang_hits}</b></td>
                            <td valign="top" class="row2">{image_hits}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row1"><b>{lang_downloads}</b></td>
                            <td valign="top" class="row1">{image_downloads}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row2"><b>{lang_rating}</b></td>
                            <td valign="top" class="row2">{image_rating} ({image_votes}
                              {lang_votes})</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row1"><b>{lang_file_size}</b></td>
                            <td valign="top" class="row1">{image_file_size}</td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td valign="top" class="row2"><b>{lang_added_by}</b></td>
                            <td valign="top" class="row2">{user_name_link}</td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>


<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "edf1da";
google_color_bg = "edf1da";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>                  {if iptc_info}
<br />
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
                    <tr>
                      <td class="bordercolor">
                        <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
                          <tr>
                            <td class="head1" valign="top" colspan="2">IPTC Info</td>
                          </tr>
                          {iptc_info}
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                  {endif iptc_info}
{if exif_info}
<br />
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
                    <tr>
                      <td class="bordercolor">
                        <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">
                          <tr>
                            <td class="head1" valign="top" colspan="2">EXIF Info</td>
                          </tr>
                          {exif_info}
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                  {endif exif_info}
{if rate_form}
                  <br />
<div align="center">{rate_form}</div>
                  {endif rate_form}
{if allow_comments}
<a name="comments"></a>
<br />
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
                    <tr>
                      <td class="head1" valign="top">
                        <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1">
                          <tr>
                            <td valign="top" class="head1">{lang_author}</td>
                            <td valign="top" class="head1">{lang_comment}</td>
                          </tr>
                          {comments}
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                  <br />
                  {comment_form} {endif allow_comments} <br />
                  <br />
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
                    <tr>
                      <td class="bordercolor">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="3">
                          <tr valign="top">
                            <td class="row2"> {if prev_image_name}{lang_prev_image}<br />
                              <b><a href="{prev_image_url}">{prev_image_name}</a></b>
                              <!-- <br /><br /><a href="{prev_image_url}"><img src="{prev_thumb_file}" border="1"></a> -->
                              {endif prev_image_name}&nbsp;</td>
                            <td align="right" class="row2"> &nbsp;{if next_image_name}{lang_next_image}<br />
                              <b><a href="{next_image_url}">{next_image_name}</a></b>
                              <!-- <br /><br /><a href="{next_image_url}"><img src="{next_thumb_file}" border="1"></a> -->
                              {endif next_image_name}</td>
                          </tr>
                        </table>
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                  <p>&nbsp;</p>
                </div></div></td>
                <td width="20" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="19" height="19" alt="" /></td>
              </tr>
            </table>
          </td>
        </tr>
      </table>
    </td>
  </tr>
   <tr>
    <td>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="tablebottom">
        <tr>
          <td width="0"><img src="{template_url}/images/footer_left.gif" width="0" height="23" alt="" />
            </td>
              <td width="100%"><div align="right"><a href= "http://art4heart.info/" target="_blank">Design: Art4Heart</a></div></td>
                <td width="225">&nbsp;</td>
          <td width="30"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="30" height="23" alt="" /></td>
        </tr>
      </table></td>
  </tr>
</table>
<p align="center">{footer}</p>

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okşayıcı
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: details.html de sol menu nasıl kaldırılır?
« Reply #1 on: November 23, 2008, 09:52:17 PM »
Code: [Select]
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                <td width="200" class="row2" valign="top">
                  <table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_registered_user}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">{user_box}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
  {if random_image}
                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                    <tr>
                      <td class="head2" height="20"> <img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="4" height="4" />{lang_random_image}</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td align="center" class="row1">
    <br />
                        {random_image}
<br />
                        <br />
                      </td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td class="tablebgcolor"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" alt="" width="1" height="1" /></td>
                    </tr>
                  </table>
<!-- Left column advertisement start // -->

<h2 class="boxcaption">Tavsiye Siteler</h2>
<div class="box">
<ul>
<li><a href="http://www.resimle.net/" rel="follow" ="_blank">Ana Sayfaya Git</a></li>
<li><a href="http://www.resimlerde.net/" rel="follow" target="_blank">www.resimlerde.net</a></li>
<li><a href="http://www.emolar.net" rel="nofollow" target="_blank">Gençlik Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.evrenselrock.com" rel="nofollow" target="_blank">Rock Sitesi</a></li>
<li><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></li>
</ul>

<!-- Left column advertisement end // -->


<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 120;
google_ad_height = 240;
google_ad_format = "120x240_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "dae1ba";
google_color_bg = "dae1ba";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;
<p>&nbsp;


                  {endif random_cat_image} </div></div></td>
                <td width="1" class="bordercolor" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="1" height="1" alt="" /></td>
                <td width="18" valign="top"><img src="{template_url}/images/spacer.gif" width="18" height="18" alt="" /></td>
                <td width="100%" valign="top"><br />
                  <b class="title">{image_name}</b>{if image_is_new} <sup class="new">{lang_new}</sup>{endif
                  image_is_new}
                  <hr size="1" color=#fe0505/>

<p>&nbsp;
<div align="center">
                    <p>&nbsp;
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-xxxxxxxxxxxxxxxx";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "edf1da";
google_color_bg = "edf1da";
google_color_link = "fe0505";
google_color_url = "666666";
google_color_text = "666666";
//--></script>
                    <script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
bu kodları kaldırman yeterli olacaktır. Eğer tam istediğin gibi olmazsa dreamweaver da düzenleyebilirsin.

Offline boss24

 • Newbie
 • *
 • Posts: 49
  • View Profile
Re: details.html de sol menu nasıl kaldırılır?
« Reply #2 on: November 23, 2008, 11:39:48 PM »
Allah razı olsun sağol sorunsuz dediğin gibi uğraştırmadan oldu bi yerine Ana sayfaya dön linkide ekledimmi tamamdır.
http://www.resimle.net/resim1324.html

 

Post your comments here