Author Topic: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe  (Read 20330 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
[PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« on: June 11, 2008, 05:04:35 PM »

   4iimages Mobile Server Türkçe Ünlü fransýz programcýlardan Manurom tarafýndan yapýlan bu program Dilnüvaz ve  Resimli tarafýndan Türkçe'ye çevrildi. Lisans iþlemleri tamamlandýkdan sonra sadece Forumoy' da ve Akýn Kardeþýmýn sitesinde yayýnlanabilecektir...

4images scriptini kullanmanýz ve yaptýgýnýz deðiþiklikleri denemek için flash belleginizde taþýyabileceginiz bir programdýr.
Programý kendi bilgisayarýnýzdada çalýþtýrabilirsiniz.
Ýçindekiler 
Apache/2.0.50 (Win32)
MySQL 4.0.20a
PHP Version 4.3.11
phpMyAdmin 2.6.4-pl1
4images 1.7.6

 
Program sistem trayýnda görünmektedir.Programýn ekran görüntüsü...

 
Nasýl Kullanabilirim?
Usb belleginizi bilgisayarýnýza takýp programý çalýþtýrdýgýnýzda otomatik olarak site acýlacaktýr.ve usb belleginizin simgesi 
haline gelecektir.
ben bilgisayarýmda kullanýyorum flash bellek olarak kullanmýyorum..
 
 
Ýlk kez çalýþtýrdýgýnýzda webserver baþlayacak ve kullandýgýnýz exploer penceresinde kurulum ekranýný göreceksiniz.
                   Hesap ayarlarý aþagýdaki gibidir.
                  4images: admin kullanýcý adý: admin
                                                                admin þifresi         : admin
                    MySQL:  user: root
                                                                pass: root
 
Program hakkýnda bilgi için     manurom's 4images templates
Download:Kurulabilir sürüm  Ýngilizcesi  http://www.ami07.info/programs/4images_ms.exe 
Download: Ýngilizcesi :           http://www.ami07.info/programs/4imagesms.zip
Ýndir: Türkçe  Versiyonu:
http://www.forumoy.net/images/4imagesms.zip
Alternatif link:          www.4images.gen.tr adresinden de indirilebilcek ancak þu anda mevcut olmadýðýndan indirme linkini yazamadým..
Orjinal Mesaj:                        [PROGRAM] 4images Mobile Server

Thanks manurom.Ýf you will upload in your website i will write your download link with our...
 i hope you will make a lot of  beautiful  programs for 4images or another...

 


DilnüvaZ

Offline AKIN

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
  • View Profile
  • Resim
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #1 on: June 11, 2008, 06:08:55 PM »
güzel yazý ve güzel program..
thanks manurom teþekkürler Dilnüvaz :)

Offline sanko86

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
  • Elemegim
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #2 on: June 12, 2008, 10:00:27 AM »
Birde görsel anlatým olsa tadýndan yenmez:)
Web site:http://www.anlatiyoruz.com
Hayat zorluklarla doludur.Ama en zoru insanýn insana düþmanlýðýdýr.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #3 on: June 13, 2008, 02:19:11 PM »
Birde görsel anlatým olsa tadýndan yenmez:)
indirip denersen aynel yakîn programý tanýmýþ ve incelemiþ olursun.. çok hoþ bence tavsýye ederim herkese...

Offline sanko86

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 310
  • View Profile
  • Elemegim
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #4 on: June 13, 2008, 02:34:16 PM »
Ýndirdim kardeþim ama dene þansým olmadý þu ana kadar o kadar çok elektronik alet varki hangisiyle baþlasam yada hangi web tabanlý bilgiyi öðrensem seçemiyorum:)
Web site:http://www.anlatiyoruz.com
Hayat zorluklarla doludur.Ama en zoru insanýn insana düþmanlýðýdýr.

Offline DilnüvaZ

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 527
 • Gönül Okþayýcý
  • View Profile
  • Nuvanda Resimlere Dair Ne Varsa
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #5 on: August 29, 2008, 02:11:05 PM »
Arkadaþlar  4images mobil server programýnýn  pek anlaþýlmadýðýný fark ettim...
 4images mobil server internete  ihtiyaç duymadan localhostta çalýþan bir siteniz gibi...
 Bu programdaki sitede tüm denemelerinizi yapabilir sitenizde uygulamadan burda test edebilirsiniz..

Örneðin tatile gittiniz ve net yok... Local hostta çalýþan bu programdaki sitede dilediðiniz deðiþiklikleri yapabilirsiniz...
Dilerseniz programý flash diskiminize atarak her yerde sitenizi yanýnýzda taþýyabilirsiniz.
Ýçinde  :
Apache/2.0.50 (Win32)
MySQL 4.0.20a
PHP Version 4.3.11
phpMyAdmin 2.6.4-pl1
4images 1.7.6 
bulunmaktadýr....
Her4imagese  gönül vermiþin elinin altýnda olmasý gereken bu araç tüm iþlerinizi kolaylaþtýrýcaktýr...
sitenizi localde hazýrlayýn Web aleminde yayýnlayýn....

Offline cakotr

 • Newbie
 • *
 • Posts: 43
  • View Profile
  • resimlerle pembedeniz
Re: [PROGRAM]4images Mobil Server Türkçe
« Reply #6 on: August 29, 2008, 05:37:00 PM »
Kulağa hoş geliyor söyledikleriniz ... Şimdi bende deniycem

 

Post your comments here