Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - exceLLency

Pages: [1]
1
Modifikasyonlar / Login Sonrasý Ayný Sayfaya Yönlendirme
« on: January 28, 2010, 08:25:05 PM »
Ayný kategorideki farklý bir baþlýkta verilen kodda hata vardý forumu araþtýrdým doðru kodlar aþaðýda.

Aç Login.php
Bul;
Code: [Select]
 if (!ereg("index.php", $url) && !ereg("login.php", $url) && !ereg("register.php", $url) && !ereg("member.php", $url)) {
    redirect($url);
  }


Bununla Deðiþtir;

Code: [Select]
 if ($referer = $_SERVER['HTTP_REFERER']) {
    redirect($referer);
  }


Ýyi çalýþmalar.


www.Resimlerim.Gen.tr

2
Turkish / Türkçe / Upload Sonrasý Ýmage Linki Göstermek
« on: January 24, 2010, 01:18:48 PM »
Upload iþlemi bittiðinde o sayfada sadece resim ismi yeralmaktadýr, o sayfada hem resmi hemde resim linklerini verebilirmiyiz ?

3
Temalar / Kullanýcýya Tema Seçimi Yaptýrmak?
« on: December 17, 2009, 08:25:16 PM »
Merhaba arkadaþlar ,

4 Images ile ilgili güzel bir projeye giriþtim, saðlam þeyler ortaya çýkmaya baþladý.Tema konusunda bazý kaygýlarým var ve iki tane tema yaptým.Benim istediðim üye/ziyaretçi kim olursa olsun site üzerinden bir klikle tema deðiþimi yapabilsin.Belki burada bilen uzman arkadaþlarýmýz olabilir, yardýmlarýnýzý rica ediyorum.


Saygýlarýmla.

Pages: [1]