Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - exceLLency

Pages: [1]
1
Mods & Plugins (Releases & Support) / Re: [MOD] similar images
« on: May 07, 2011, 12:04:54 AM »
Thanks for sharing it. It works perfectly

2
Modifikasyonlar / Re: #Ýstek# Resimleri Oylama Flash Tasarým
« on: November 28, 2010, 01:01:45 PM »
Takýldýðýn nokta olursa mesaj geç birebir yardýmcý olabilirim.

3
Turkish / Türkçe / Re: Upload Sonrasý Ýmage Linki Göstermek
« on: November 28, 2010, 01:00:43 PM »
Eski bir mesaj , ben onu yaptým zaten konu linkini bulabilirsem ileticem.

4
Modifikasyonlar / Re: #Ýstek# Resimleri Oylama Flash Tasarým
« on: November 26, 2010, 12:39:31 PM »
Olmazsa þunu deneyebilirsiniz : http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=923.0

5
Modifikasyonlar / Re: #Ýstek# Resimleri Oylama Flash Tasarým
« on: November 25, 2010, 10:53:03 AM »
Flash deðilde Ajax ile yapabilirsiniz ;

http://www.4homepages.de/forum/index.php?topic=25551.0

6
Not working a Internet explorer :(

7
Modifikasyonlar / Login Sonrasý Ayný Sayfaya Yönlendirme
« on: January 28, 2010, 08:25:05 PM »
Ayný kategorideki farklý bir baþlýkta verilen kodda hata vardý forumu araþtýrdým doðru kodlar aþaðýda.

Aç Login.php
Bul;
Code: [Select]
 if (!ereg("index.php", $url) && !ereg("login.php", $url) && !ereg("register.php", $url) && !ereg("member.php", $url)) {
    redirect($url);
  }


Bununla Deðiþtir;

Code: [Select]
 if ($referer = $_SERVER['HTTP_REFERER']) {
    redirect($referer);
  }


Ýyi çalýþmalar.


www.Resimlerim.Gen.tr

8
Modifikasyonlar / Re: [MOD]Giriþ yaparken yönlendirmeye son
« on: January 28, 2010, 08:16:21 PM »
Çalýþmýyor  :D

9
Turkish / Türkçe / Upload Sonrasý Ýmage Linki Göstermek
« on: January 24, 2010, 01:18:48 PM »
Upload iþlemi bittiðinde o sayfada sadece resim ismi yeralmaktadýr, o sayfada hem resmi hemde resim linklerini verebilirmiyiz ?

10
Thank you , its working  :D

11
Temalar / Kullanýcýya Tema Seçimi Yaptýrmak?
« on: December 17, 2009, 08:25:16 PM »
Merhaba arkadaþlar ,

4 Images ile ilgili güzel bir projeye giriþtim, saðlam þeyler ortaya çýkmaya baþladý.Tema konusunda bazý kaygýlarým var ve iki tane tema yaptým.Benim istediðim üye/ziyaretçi kim olursa olsun site üzerinden bir klikle tema deðiþimi yapabilsin.Belki burada bilen uzman arkadaþlarýmýz olabilir, yardýmlarýnýzý rica ediyorum.


Saygýlarýmla.

12
Nice style..

Pages: [1]