4images Forum & Community

International => Turkish / Türkçe => Temalar => Topic started by: exceLLency on December 17, 2009, 08:25:16 PM

Title: Kullanýcýya Tema Seçimi Yaptýrmak?
Post by: exceLLency on December 17, 2009, 08:25:16 PM
Merhaba arkadaþlar ,

4 Images ile ilgili güzel bir projeye giriþtim, saðlam þeyler ortaya çýkmaya baþladý.Tema konusunda bazý kaygýlarým var ve iki tane tema yaptým.Benim istediðim üye/ziyaretçi kim olursa olsun site üzerinden bir klikle tema deðiþimi yapabilsin.Belki burada bilen uzman arkadaþlarýmýz olabilir, yardýmlarýnýzý rica ediyorum.


Saygýlarýmla.